FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning07/08/2018

Lawline besvarar inte skolfrågor

Hej! Jag pluggar inför en omtenta i juridisk översiktskurs och har i min övningsbok "Juridik övningar, rättsfall och tentamen" stött på en fråga gällande arvsrätt. Frågan lyder: "Elisabet avlider. Efterlämnar kvarlåtenskap (i förekommande fall efter bodelning) på 300 000. Gör arvskifte i följande alternativa fall där de efterlevande utgörs av efterlevande make, med denne gemensamma barn, ett eget särkullbarn samt en makes särkullbarn." Enligt boken tillfaller 200 000 kr maken och 100 000 kr det egna särkullbarnet. Jag trodde att maken ärvde 50% dvs 150 000 och att barnen sedan delade på resten dvs 50 000 vardera men att de gemensamma barnens (100 000) däremot tillföll efterlevande maken. Hur ska jag tänka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lawlines policy är tyvärr att vi inte besvarar skolfrågor. Jag hänvisar dig till att du läser kurslitteraturen eller kontaktar din lärare på kursen.

Rent generellt när det gäller arv ärver bröstarvingar (den avlidnes barn, eller den som träder i sin förälders ställe enligt istadarätten) lika mycket. Är den avlidne gift ärver maken barnens delar med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får vänta tills även den maken går bort. Finns det särkullbarn har barnet rätt att kräva ut sitt arv redan när föräldern går bort.


Lycka till med omtentan!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare