Skuldebrev. Vad händer vid betalning till fel person?

Aktiebolag A lånar ut pengar till Person 1. Aktiebolag A säljer halva fordran mot Person 1 till Aktiebolag B. Aktiebolag A går i konkurs innan fordran har förfallit. Person 1 betalar in hela fordran till Aktiebolag A som nu alltså är ett konkursbo. Vilka möjligheter har Aktiebolag B att ta del av sin del av fordran, eller kommer hela automatiskt räknas till konkursboet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Svaret på frågan varierar beroende på ifall skuldebrevet som överlåts är ett löpande skuldebrev eller ett enkelt skuldebrev.

För att det ska vara fråga om ett löpande skuldebrev så ska fordringen vara ställd till "innehavaren" eller "viss man eller order". (Skuldebrevslagen 11 §). För att det ska vara fråga om ett enkelt skuldebrev så ska fordringen vara ställd till "viss man". (Skuldebrevslagen 26 §).

I det här fallet så verkar det som att Person 1 har betalt hela sin skuld till Aktiebolag A. Halva skulden skulle egentligen betalas till Aktiebolag A och den andra halvan skulle ha betalts till Aktiebolag B.

Ifall det är fråga om ett enkelt skuldebrev och Person 1 inte har blivit meddelad (denuntierad) om att en överlåtelse har skett så ska Person 1 betala sin skuld till Aktiebolag A. Betalningen som Person 1 gör kommer alltså att vara giltig om Person 1 inte kände till att halva fordran hade överlåtits till Aktiebolag B. (Skuldebrevslagen 29 §).

Om Aktiebolag A sålt ett löpande skuldebrev till Aktiebolag B och Person 1 betalar hela sin skuld till Aktiebolag A så kan inte Person 1 invända med att han eller hon redan har betalt hela eller delar av skulden till Aktiebolag A. Person 1 kan komma att betala halva skulden igen och denna gång till Aktiebolag B. Detta förutsätter att Aktiebolag B är i god tro. (Skuldebrevslagen 15 §).

Ifall det är fråga om ett enkelt skuldebrev och Person 1 inte visste att Aktiebolag A hade överlåtit fordran till Aktiebolag B så kommer ju betalningen till Aktiebolag A ifrån Person 1:s sida att vara giltig. Eftersom Aktiebolag A har gått i konkurs så måste man beakta tur ordningen i konkursen. Det kan vara så att Aktiebolag A har skulder till andra företag som redan har förtur till att få betalning. Aktiebolag B:s fordran kommer att räknas till de oprioriterade fordringarna i konkursen och detta innebär att Aktiebolag B kanske inte får betalt överhuvudtaget.

Ifall det är fråga om ett löpande skuldebrev så måste Person 1 betala halva skulden till Aktiebolag B, trots att han eller hon redan har betalt hela skulden till Aktiebolag A. Ifall Person 1 har betalt hela skulden till Aktiebolag A så kan det tänkas att Person 1 skulle vilja ha tillbaka den halvan av skulden som inte Aktiebolag A har rätt till. Eftersom Aktiebolag A har gått i konkurs så måste även Person 1 beakta tur ordningen i konkursen. Person 1:s fordran kommer att räknas till de oprioriterade fordringarna i konkursen och detta innebär att Person 1 kanske inte får betalt överhuvudtaget.

Turordningen i konkursen finns beskrivet i förmånsrättslagen. Oprioriterade fordringar regleras i förmånsrättslagen 18 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”