Lättare att ta körkort innan jag får en fällande dom?

Hej! För ett par månader sedan blev jag stannad av polisen när jag körde min väns bil. Hade inget körkort + körde mot rött så det blev jag tagen för. Vart även misstänkt för ringa narko och rattfylleri men det blev nedlagt. Är tidigare ostraffad och aldrig haft något att göra med polisen. Min första fråga är om jag bara får ett straff från åklagaren eller om jag kommer bli kallad till rätten? Min andra fråga är eftersom jag fortfarande har körkortstillstånd och får ta körkort tills dess att jag fått mitt straff, tror ni det skulle hjälpa om jag skulle ta mitt körkort innan att jag får straffet? Att det då skulle bli mildare med tex endast indraget körkort eller skulle jag ändå bli av med det helt och behöva göra om hela processen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!

Första frågan:

Ett brott som bestraffas genom böter eller böter i förening med villkorlig dom (som jag uppskattar är de mest sannolika påföljderna för ditt brott) får beläggas med ett så kallat strafföreläggande enligt RB 48:4. Detta förutsätter dock att du samtycker till det samt att du erkänner gärningen. I praktiken innebär det att det inte blir någon förhandling i domstol utan du endast skriver under det åklagaren yrkar på såsom påföljd, jämför RB 48:9.

Andra frågan:

I samband med att körkort utfärdas görs en bedömning av den sökandes personliga lämplighet. Härvidlag kan sägas att Transportstyrelsen (myndigheten som utfärdar körkort) har tillgång till såväl polisens belastningsregister som misstankeregister. Oavsett om du är dömd eller inte kommer myndigheten alltså känna till att du är misstänkt i samband med att . Enligt nämnda myndighets hemsida är brottet olovlig körning (som är det brottet som aktualiseras genom att du kört utan körkort) ett sådant brott som kan påverka beslutet kring om körkort beviljas eller inte. Formellt sett är det förstås skillnad mellan misstanke och fällande dom, där endast misstanke är mindre betungande för dig. Samtidigt är tidsutdräkten sedan brottstidpunkten längre om du avvaktar med att ansöka om körkort när du hunnit få din fällande dom, vilket gör att det blir enklare att peka på att det är en händelse som ligger viss tid tillbaka i tiden. Sammanfattningsvis spelar det nog ingen större roll när du ansöker om kortet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning