Latent skatt bodelning

2017-02-27 i Bodelning
FRÅGA
Vid en bodelning av fastighet. När du skall beräkna reavinst och ta hänsyn till reparationer och renovering.Ex Fastigheten är totalrenoverad för 675 000 kronor, materialkostnad ej eget arbete finns dokumenterat. Om det finns ytterligare renoveringar reparationer som är synliga, men dokumentation saknas, arbetet har skett under 7-8 år. Går det att dra något schablon belopp utöver dokumentation.
SVAR

Hej Dennis!

Bodelningsavtalet är något som du och din före detta ska komma överens om, så om ni själva är överens om att beräkna på annat sätt än vad som är tillåtet utifrån skatteregler står det er fritt att göra så.

Däremot kan sägas att om Skatteverket granskar en deklaration där mer avdrag för reparationer gjorts än vad som kan visas med kvitton, är det sannolikt att avdragen inte godkänns. Eget arbete kan inte dras av. Det får sägas vara mer undantag än regel att avdrag utöver kvitton/fakturor skulle godtas. Det har skett i skattemål från HFD, men i särskilda fall där omfattande utredning gjort att avdrag godtagits utöver kvitton. Det finns alltså inget schablonbelopp som kan användas.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88253)