Latent skatt bodelning

2017-02-27 i Bodelning
FRÅGA
Vid en bodelning av fastighet. När du skall beräkna reavinst och ta hänsyn till reparationer och renovering.Ex Fastigheten är totalrenoverad för 675 000 kronor, materialkostnad ej eget arbete finns dokumenterat. Om det finns ytterligare renoveringar reparationer som är synliga, men dokumentation saknas, arbetet har skett under 7-8 år. Går det att dra något schablon belopp utöver dokumentation.
SVAR

Hej Dennis!

Bodelningsavtalet är något som du och din före detta ska komma överens om, så om ni själva är överens om att beräkna på annat sätt än vad som är tillåtet utifrån skatteregler står det er fritt att göra så.

Däremot kan sägas att om Skatteverket granskar en deklaration där mer avdrag för reparationer gjorts än vad som kan visas med kvitton, är det sannolikt att avdragen inte godkänns. Eget arbete kan inte dras av. Det får sägas vara mer undantag än regel att avdrag utöver kvitton/fakturor skulle godtas. Det har skett i skattemål från HFD, men i särskilda fall där omfattande utredning gjort att avdrag godtagits utöver kvitton. Det finns alltså inget schablonbelopp som kan användas.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?