Lastning eller parkering?

2016-02-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
HejJag undrar vad som gäller om man stått parkerad längs med gatan och lastat ur en TV och burit upp till lägenheten? Vi skulle bara skulle lasta ur TV:n och fått böter under de 9 minuter vi varit borta, är detta korrekt.
SVAR

Precis som du antyder är det generellt sett tillåtet att lasta i och ur på platser där parkeringen visserligen är otillåten.

Frågan som uppkommer är alltså när denna lastning övergår till parkering; vilket det dessvärre inte finns någon detaljreglering om.

Den begränsning som råder är att lastningen måste ske kontinuerligt utan pauser och inte på något sätt fördröjas. Man kan se att det verkar finnas en viss praxis bland parkeringsbolag som tillåter cirka tio minuters stopp, där det återkommande under denna korta tid pågår in- och/eller urlastning, där personer alltså kan synas till.

Men med det sagt kan en parkeringsvakt ändå utfärda en korrekt parkeringsbot mycket tidigare, om det t.ex. inte har synts till någon person under några minuter eller att andra indikationer finnes. Skulle en parkeringsvakt haft uppsikt över en bil under en fem- till tiominutersperiod utan att någon lastning pågått, är det således en stark indikation på att det är en egentlig parkering och därmed bötfällbar. Kan man däremot som den bötfällde bevisa att lastning pågått skall också boten rivas.

I det stora hela handlar alltså kärnfrågan om vad som kan bevisas där en parkeringsvakts observerande antagligen i de flesta fall har en viss dignitet som kräver ett gediget motbevisande.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll