Läsa upp förhör ur förundersökningsprotokollet under huvudförhandling

2020-11-10 i Vittna
FRÅGA
Hej!Jag har blivit förhörd av utredande polis i en förundersökning, men när det blev aktuellt med rättegång så slapp jag vittna eftersom jag räknas som nära anhörig till de åtalade.Kan mina förhör ändå användas i rättegången och hur fungerar omedelbarhetsprincipen i ett sådant läge? Ett något otydligt minne jag har är att tingsrättens domare ringde upp mig för att verifiera att jag inte ville vittna och i det läget sade att min veterinärjournal skulle kvarstå som bevis men att förhören skulle strykas.Kan det stämma?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Läsa upp förhör ur förundersökningsprotokollet

Utgångspunkten i svensk rätt är att det enbart är sådana omständigheter som framkommit under huvudförhandlingen som utgör processmaterial och som således kan vara föremål för rättens bedömning (omedelbarhetsprincipen). Om en person har sagt något i ett förhör under förundersökningen så måste detta alltså tas upp igen, muntligen, under huvudförhandlingen för att det ska utgöra processmaterial (muntlighetsprincipen). Det finns dock ett undantag från denna huvudregel som innebär att man kan läsa upp vad ett vittne sagt under förundersökningen (36 kap. 16 § 2 st. Rättegångsbalken). Genom att under huvudförhandlingen läsa upp vad vittnet sagt under förundersökningen så blir detta förhör processmaterial. För att denna undantagsbestämmelse ska kunna tillämpas så krävs det att ett vittne avviker från vad han eller hon sagt under förundersökningen eller att vittnet anger att han eller hon inte vill vittna under huvudförhandlingen.

Undantag för närstående

Närstående som omfattas av den så kallade närståendekretsen är undantagna vittnesplikten och är därför inte skyldiga att vittna (36 kap. 3 § Rättegångsbalken). Denna regel innebär också ett undantag från möjligheten att läsa upp förhör ur förundersökningsprotokollet, då ett sådant förfarande skulle strida mot en närståendes rätt att avstå från att vittna. Du har alltså helt rätt i att det du sagt under förundersökningen, inte ska läsas upp under huvudförhandlingen.

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97626)