Läsa tidskrifter utan att betala för sig

FRÅGA
Hej,är det brottsligt att läsa tidningar och böcker i en butik utan att man tänkt köpa dem?Ex. gå in på Pressbyrån och läsa igenom en facktidskrift eller att återkommande komma tillbaka och läsa samma pocketbok. Man har inte för avsikt att köpa dem utan bara att läsa...
SVAR

I brottsbalkens 9 kapitel 2 § 2 stycke finns ett så kallat snyltningsbrott benämnt bedrägligt beteende som lyder enligt följande;

Begagnar sig någon av husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat dylikt, som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning, och gör han ej rätt för sig, dömes, vare sig han vilseleder någon eller ej, för bedrägligt beteende.

Brottet skulle kunna aktualiseras om man har för avsikt att helt enkelt begagna sig nyttigheten med tidsskriften, dvs. underhållningen, informationen eller dylikt, då detta naturligtvis normalt förutsätter att man betalar för den då det inte har karaktären av ett bibliotek som jämförande exempel.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85192)