LAS varning

FRÅGA
Om man får en varning från arbetsgivaren, i vilken form ska denna varning ske för att det ska vara användbar inför eventuell uppsägning? Ska den var skriftligt eller kan den ske muntligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom arbetsrätten finns det olika sorters varningar. Enligt 62 § medbestämmandelagen (1976:580) måste varningar från arbetsgivaren med disciplinära följder ha stöd i lag eller kollektivavtal. Den varning som du beskriver verkar vara en typ av erinran som innebär att en arbetstagare ska sluta med beteendet som innebär att hen inte uppfyller sina arbetsskyldigheter gentemot arbetsgivaren.

En sådan varning kallas för en LAS varning och kan ske både skriftligt och muntligt. Om inte arbetstagaren efter en sådan varning bättrar sig kan saklig grund för uppsägning föreligga.

Vid en prövning för om det finns saklig grund för uppsägning måste arbetsgivaren kunna bevisa att arbetstagaren blivit varnad. För att med säkerhet kunna bevisa detta ska varningarna ha skett i skriftlig form.

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1409)
2020-01-21 Saklig grund för uppsägning och diskrimineringsgrunderna
2020-01-18 Kan chefen tvinga mig att medverka till lagbrott?
2020-01-17 Är en timanställd skyldig att arbeta kvarvarande schemalagda pass när hen sagt upp sig?
2020-01-14 Uppsägning pga. misshandel på fritiden?

Alla besvarade frågor (76499)