Lärare drog i väska och knuffade

FRÅGA
Hejsan!Tidigare idag så drog en lärare i min väska då hon säger att jag inte har någon anledning att vara på skolgården. Detta var efter att jag hade slutat. Får en lärare slita i väskan och putta en elev oprovocerat eller är det olagligt. Borde jag anmäla detta?Mvh Simon
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det kan här vara tal om ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Antastande innebär att den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).

Det första som kan bedömas som ofredande är fysiskt antastande. Hit räknas attexempelvis knuffa eller hålla fast någon samt rycka eller slita i någons kläder eller väska, förutsatt att det inte når upp till misshandel. I och med att du inte nämner att du känt någon smärta eller fått några skador misstänker jag att det inte kan vara tal om någon misshandel. Det krävs vidare att det fysiska antastandet ska ha varit ägnat att innebära en kännbar fridskränkning. Med det menas att det typiskt sett ska ses som ett handlande som kan kränka någons frid. Att dra och putta i någon kan anses som det.

Den person som fysiskt antastar en annan måste vara medveten om att det den gör är fel. Ett tydligt exempel på vad som menas här är att en person som genom att spela hög musik, anses störa sina grannar först från den tidpunkt då grannarna påtalat för denne att dess handlande är störande.

Vidare måste gärningen innebära en kännbar fridskränkning. Det innebär att det förutsätts att den har uppfattats av den angripne vid gärningstillfället.

I ditt fall har läraren dragit i din väska och puttat dig och sagt att du inte hade någonting på skolgården att göra. Själva handlandet torde nå upp till ofredande, det som är mindre självklart är om personen var medveten att denne gjorde fel. Oavsett hur detta bedöms är det inte ett solklart fall åt vardera riktning och det finns inga hinder för dig att anmäla händelsen.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96356)