Låntagare vägrar betala sin skuld

2017-10-15 i Skuld
FRÅGA
Hej.Skilde mej för 4 år sedan och då skrevs det en revers mellan oss ;" Till lånegivaren betalar undertecknad låntagareLånebeloppet ...Ränta skall inte utgåFör reversen gäller en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader..Om fastigheten säljs förfaller denna revers till omedelbar betalning.Vad som nyss sagts om uppsägningstid gäller inte för det fall låntagaren inte fullgör sina samtliga förpliktelser mot långivaren. I sådant fall förfaller denna revers - efter långivarens anmodan - till omedelbar betalning."Långivare = JagLåntagare = mitt EXSå nu till saken ;Jag vill säga upp denna revers och få ut mina pengar . Hur går jag tillväga?Pratade med mitt EX och han sa att jag kan bara glömma detta att jag kommer att få några pengar nu utan det får du när/om jag säljer fastigheten.Behöver hjälp
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår din fråga riktigt, är det inget tvivel om att du har rätt och ditt ex fel. Att avtalet föreskriver att det råder en ömsesidig uppsägningstid om tre månader måste vid en avtalstolkning förstås som att båda parter äger rätt att säga upp reversen med en tre månader lång uppsägningstid.

Tillsänd ditt ex en skriftlig uppsägning via ett rekommenderat brev samt via ett SMS eller jämförligt elektroniskt meddelande. Det gör det enklare för dig att i händelse av tvist styrka att du faktiskt sagt upp reversen. Brev som innehåller rättshandlingar eller påverkar avtalsförhållanden skickas enligt huvudregeln på avsändarens risk, se 40 § avtalslagen.

Din skriftliga uppsägelse bör vara otvetydig och kan med fördel innehålla en kopia av låneavtalet. Exempel:

Jag [ditt namn] tillika långivaren säger härmed upp bifogad revers. Skulden om [skuldbeloppet] förfaller således till betalning [datumet tre månader framåt]. Vid underlåtelse att betala inom den angivna tidsfristen kommer dröjsmålsränta debiteras i enlighet med 6 § räntelag (1975:635).

Om ditt ex vägrar betala trots anmodan, kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Jag bifogar en länk till deras mycket pedagogiska förklaring om hur man går tillväga och vad det innebär. Lämna en kommentar nedan om du har ytterligare frågor om indrivningsprocessen, så besvarar jag även den så fort jag kan!

Om en tvist uppstår rekommenderar jag varmt att du kontaktar våra jurister. Vi hjälper dig.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (512)
2021-08-31 Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?
2021-08-26 Kan jag behöva betala en annans skuld?
2021-08-17 När blir en skuld till?
2021-08-04 Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (95785)