Låntagare vägrar betala sin skuld

Hej.

Skilde mej för 4 år sedan och då skrevs det en revers mellan oss ;

" Till lånegivaren betalar undertecknad låntagare

Lånebeloppet ...

Ränta skall inte utgå

För reversen gäller en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader..

Om fastigheten säljs förfaller denna revers till omedelbar betalning.

Vad som nyss sagts om uppsägningstid gäller inte för det fall låntagaren inte fullgör sina samtliga förpliktelser mot långivaren. I sådant fall förfaller denna revers - efter långivarens anmodan - till omedelbar betalning."

Långivare = Jag

Låntagare = mitt EX

Så nu till saken ;

Jag vill säga upp denna revers och få ut mina pengar .

Hur går jag tillväga?

Pratade med mitt EX och han sa att jag kan bara glömma detta att jag kommer att få några pengar nu utan det får du när/om jag säljer fastigheten.

Behöver hjälp

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår din fråga riktigt, är det inget tvivel om att du har rätt och ditt ex fel. Att avtalet föreskriver att det råder en ömsesidig uppsägningstid om tre månader måste vid en avtalstolkning förstås som att båda parter äger rätt att säga upp reversen med en tre månader lång uppsägningstid.

Tillsänd ditt ex en skriftlig uppsägning via ett rekommenderat brev samt via ett SMS eller jämförligt elektroniskt meddelande. Det gör det enklare för dig att i händelse av tvist styrka att du faktiskt sagt upp reversen. Brev som innehåller rättshandlingar eller påverkar avtalsförhållanden skickas enligt huvudregeln på avsändarens risk, se 40 § avtalslagen.

Din skriftliga uppsägelse bör vara otvetydig och kan med fördel innehålla en kopia av låneavtalet. Exempel:

Jag [ditt namn] tillika långivaren säger härmed upp bifogad revers. Skulden om [skuldbeloppet] förfaller således till betalning [datumet tre månader framåt]. Vid underlåtelse att betala inom den angivna tidsfristen kommer dröjsmålsränta debiteras i enlighet med 6 § räntelag (1975:635).

Om ditt ex vägrar betala trots anmodan, kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Jag bifogar en länk till deras mycket pedagogiska förklaring om hur man går tillväga och vad det innebär. Lämna en kommentar nedan om du har ytterligare frågor om indrivningsprocessen, så besvarar jag även den så fort jag kan!

Om en tvist uppstår rekommenderar jag varmt att du kontaktar våra jurister. Vi hjälper dig.

Lycka till!

Vänligen,

Elias OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo