FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 14/02/2018

Längre uppsägningstid i anställningsavtal än i lag

Hej.

Jag flyttade från Tyskland till Sverige förra året och känner inte alla låg.Jag jobbar för ett entreprenadföretag som lastbilschaufför.Jag började sista september

Jag är behövsanställt tillsvidare med 40 timmar per vecka,inget kollektivavtal men det finns två månader uppsägningstid på kontraktet.

När kan jag säger upp mig? Efter 1 eller 2 månader?

Tack för svaret.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid

Av den information du gett antar jag du vill avsluta din anställning med omedelbar verkan. Utgångspunkten i svaret kommer också vara utifrån hur du säger upp dig från ditt arbete. Din arbetsrättsliga fråga gör Lag (1982:80) om anställningsskydd tillämplig. Lagen är semidispositiv vilket innebär att vissa bestämmelser i lagen går att ändra på genom kollektivavtal. 11 § LAS som behandlar just uppsägningstid är en sådan bestämmelse som är möjlig att ändra på genom kollektivavtal. I och med att du nämner att det inte finns något kollektivavtal, så innebär det att bestämmelsen är tvingande. I 11 § LAS framgår det att den minsta uppsägningstiden som kan tillämpas när du som arbetstagare säger upp dig själv är en månad i och med att du varit anställd i ungefär ett halvår som jag förstod det. I ditt anställningsavtal förstod jag det som att det står att du har två månaders uppsägningstid. I och med att en längre uppsägningstid är att se som en nackdel för dig, så är det inte möjligt att du och din arbetsgivare har avtalat om två månaders uppsägningstid.

Sammanfattning

Om du väljer att säga upp dig från ditt arbete, så är det en månads uppsägningstid som gäller. Uppsägningstiden börjar den dag som du skriver under din uppsägning och en månad framåt.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?