Långivaren efterskänker ett lån och ångrar sig 16 år senare, vad gäller?

2021-06-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Sept. 2004 lånade jag 20 000kr av min mors dåvarande pojkvän. Efter ca 2 mån betalade jag tillbaka pengarna i form av postväxel men han ville inte ta emot den och lät mig och min mor hans tjej förstå att han skänkte (eftrtgav) mig pengarna. Januari 2021 skriver han ett brev till mig att han vill ha tillbaks pengarna. Jag svarade inte, ärendet gick till kronofogden och nu ligger det hos tingsrätten. Jag kan inte bevisa att han inte ville ta emot pengarna dock har jag min mor hans ex som vittne då hon var på plats. Kan en person ångra sig efter 16 år och åberopa en skuld som fanns och som jag anser betalades när han inte ville ta emot pengarna?Han har aldrig nämnt lånet under 2005-2020Om tingsrätten dömmer till hans fördel kan jag komma att betala dröjsmålsränta från 2004?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om din mors f.d pojkvän fortfarande har rätt att kräva betalt av dig (kräva ut sin fordran) samt vad som i så fall gäller avseende dröjsmålsränta. Det framgår inte i din fråga om det rör sig om en fordran som är antecknad i ett skuldebrev eller en muntlig/enkel fordran. I båda avseendena är dock reglerna om enkla skuldebrev tillämpliga då dessa även tillämpas analogt på enkla fordringar.

Tillämpliga lagar är lagen om vissa utfästelser om gåva (gåvolagen), preskriptionslagen (PreskL), lagen om skuldebrev (SkbrL) samt räntelagen (RL).

Rätten att kräva ut en fordran upphör antingen genom att skulden betalas, efterskänks eller preskiberas.


Hur efterskänks en fordran?

Både gällande enkla skuldebrev och enkla fordringar finns inga formkrav för hur en fordran ska efterskänkas. Det är tillräckligt att långivaren tydligt förmedlar att denne har för avsikt att efterskänka skulden, att det alltså finns en verklig gåvoavsikt (3 § tredje stycket gåvolagen och NJA 1987 s. 40).

När preskriberas en fordran?

Enkla skuldebrev och fordringar mellan privatpersoner har en preskriptionstid på tio år (2 § PreskL). Om det sker ett preskriptionsavbrott under preskriptionstiden börjar dock preskriptionstiden löpa på nytt (6-7 § PreskL).

Preskriptionsavbrott föreligger om något av följande sker (5 § PreskL):

- du erkänner skulden på något sätt

- den som du är skyldig pengar skickar ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden

- den som du är skyldig pengar väcker talan i domstol eller ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

När börjar dröjsmålsräntan löpa?

Om någon förfallodag inte har avtalats ska den som är skyldig pengar betala när långivaren begär det (5 § SkbrL). Dröjsmålsräntan börjar dock inte löpa förrän 30 dagar efter att långivaren har framställt sitt krav på betalning samt angett att dröjsmålsränta kommer att tillkomma vid underlåtenhet att betala (4 § första stycket RL).

Vad som gäller i ditt fall

Har din mors f.d. pojkvän sagt att hans avsikt med att inte ta emot postväxeln var att efterskänka skulden så kan han inte ångra sig en tid därefter. Det ska ses som en gåva vilken är fullbordad i och med att han uttryckt detta. Dessutom är fordran preskriberad då varken du eller han har nämnt eller på något sätt erkänt lånet på mer än 10 år.

Skulle tingsrätten ändå döma till hans fördel ska du betala dröjsmålsränta om han i samband med att han framställt sitt krav på betalning har angett att ränta kommer att tillkomma om du inte betalar. Gjorde han det t.ex. först i januari år 2021 ska du i så fall betala dröjsmålsränta från 30 dagar efter att han framställt sitt krav fram till att du betalat tillbaka skulden. Du behöver alltså inte betala dröjsmålsränta från år 2004 då du är i dröjsmål först efter att han har begärt att få betalt.

Du har fördelen på din sida eftersom bevisbördan för att fordran inte är preskriberad ligger på din mors f.d. pojkvän. Det är dock viktigt att du i tingsrätten åberopar att fordran har efterskänkts samt är preskriberad då det inte är något som domstolen självmant tar upp. Alla bevis som kan vara till din hjälp för att styrka att fordran har upphört att gälla är värda att åberopa.

Om du behöver hjälp med hur du ska utforma ditt svaromål kan du kontakta oss för ytterligare hjälp här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (829)
2021-10-18 Få tillbaka bortspelat lån
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt

Alla besvarade frågor (96553)