Långa handläggningstider för bedrägeribrott

2019-06-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Förra året blev jag anmäld för förskingring av vår förening. Det har nu gått 13 månader och jag har ännu ej hört något från polisen om förhör eller nånting. Är det normalt att vänta så länge eller hur ska man tolka detta?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en polisanmälan lämnats in ska polis eller åklagare besluta om förundersökning ska inledas eller inte. Syftet med en förundersökning är att utreda vem som är skäligen misstänkt för brottet och om det finns tillräckliga bevisa för att väcka åtal, 23:2 Rättegångsbalken(RB). Om förundersökning inleds och du blir skäligen misstänkt ska du underrättas om det enligt 23:18 RB. Det är ofta först då som man blir kallad till förhör.

I övrigt finns det tyvärr inga tidsfrister för beslut om förundersökning ska inledas eller ej. Det finns en skyndsamhetsprincip som gäller för förundersökningens handläggning, men även denna är vag och oprecis. Jag kan också tillägga att bedrägeribrott är generellt sett lågprioriterade av polisen. Andelen bedrägeribrott har ökat markant de senaste åren och vi får ofta läsa rapporter om att polismyndigheten inte hinner med. Det här kan tyvärr leda till väldigt långa handläggningstider.

Avslutningsvis skulle jag råda dig undvika att försöka tolka in så mycket i det. Min uppfattning är att det oftast beror på en hög arbetsbelastning hos polisen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva i kommentarsfältet eller skicka in en ny fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2378)
2020-07-08 F.d sambo har förstört tillhörigheter
2020-07-06 Indraget körkort vid narkotikabrott?
2020-07-01 Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?
2020-06-30 Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

Alla besvarade frågor (81799)