Lånat pengar åt någon annan

FRÅGA
Hejsan, jag har ett ex som jag tyvärr har tagit ett lån åt. Han betalar fortfarande summan som ska betalas varje månad men jag är rädd att han en dag kommer vägra då det är många år kvar av betalningen. Han vill inte ta ett eget lån för att betala tillbaka mig och vägrar att skriva under på ett skriftligt avtal så det verkligen finns bevis på att lånet är tagit åt honom men bara i mitt namn. Jag försöker ha en mogen kommunikation men tyvärr vill han inte ha något med mig att göra längre, mer än att swisha varje månad men det är inte tillräckligt för mig. Jag vill han ska antingen ta ett eget lån eller skriva under på ett skriftligt avtal för att kunna känna mig säker. Men då han inte ens svarar mig längre, varken kring frågor som rör lånet eller saker han fortfarande har kvar som är mitt. Hur ska man gå tillväga?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras utifrån allmänna fordringsrättsliga principer. Inledningsvis vill jag bara klargöra vissa begrepp som jag kommer använda i min fortsatta framställning. Med gäldenär menas någon som har en skuld till någon annan, i detta fall är det du i egenskap av låntagare som är gäldenär. Med borgenär menas någon som har en fordran på någon annan, i detta fall är det långivaren som är borgenär. Att göra ett gäldenärsbyte, dvs. från dig till ditt ex är inte möjligt utan att båda han och borgenären går med på detta.

Jag utgår från att du ensam står som låntagare på lånebrevet. Eftersom du har ingått ett avtal om lån med långivaren så är du bunden av detta enligt avtalsrättsliga principer, pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Däremot så skulle du även kunna ingå avtal med ditt ex om att han lånar motsvarande summa av dig. Ett muntligt avtal är i detta hänseende lika juridiskt bindande som ett skriftligt, men ur bevissynpunkt är det såklart bättre att ha ett skriftligt avtal.

Det finns dock inte möjlighet för dig att "tvinga" ditt ex att skriva på ett avtal. Däremot skulle man kunna säga att han faktiskt är bunden av ett avtal genom "konkludent handlande", dvs. att han faktiskt betalar av skulden varje månad. Om detta skulle komma upp i domstol så utgör återbetalningarna ett starkt bevis på att ditt ex faktiskt har ingått avtal med dig om att låna pengar.

Sammanfattningsvis så finns det dessvärre inte så mycket du kan göra i denna situation ur en juridisk synpunkt. Jag råder dig därför att hålla en god ton mot ditt ex och fortsätta försöka förmå honom att skriva under ett avtal där han erkänner lånet av dig.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (391)
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?
2020-08-31 Kan man ärva om man har skulder och kan man ge bort arv till närstående för att undvika utmätning?
2020-08-31 Avskuren rådighet och besittningsförändring

Alla besvarade frågor (85408)