FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 13/09/2013

låna pengar av arbetsgivare

Hejsan, jag har en fråga angående att låna pengar från det företaget man jobbar i. Om jag ex jobbar som ekonomiansvarig i ett företag och lånar pengar av företaget då jag har ont om pengar för att kunna betala mina räkningar till exempel, men återställer pengarna i rätt tid alltid . Vilka möjligheter har företaget att bli av med mig? Vad säger lagen i en sån situation, jag menar får de ex sparka mig på grund av det eller är det olagligt att göra det om jag alltid betalar mina skulder i rätt tid?

Lawline svarar

Hej,

Såvida du och bolaget i fråga inte har kommit överens om ett lån skulle jag starkt avråda dig från att låna pengar från företaget. Det rör sig närmast om olovligt förfogande vilket är brottsligt (se 10 kap 4 § brottsbalken). Det spelar i det fallet ingen roll om pengarna återställs i ett senare stadium. Enligt 18 § lagen om anställningsskydd (LAS) får en arbetsgivare avskeda en arbetstagare, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Vad ett grovt åsidosättande innebär exemplifieras inte i lagen, men av förarbeten och praxis framgår att brottslig verksamhet på arbetsplatsen typiskt sett är avskedsgrundande. Mitt råd är därför att avhålla sig från all typ av sådan verksamhet. 

Vänliga hälsningar

Dag EresundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?