Lån i annans namn men för egen räkning samt gäldenärsbyte

2017-10-13 i Skuld
FRÅGA
Hej!2013 tog min dåvarande fru en massa lån i mitt namn utan min vetskap. Detta hände för att jag vill skiljas och hon ville då hämnas. Summan ligger på närmare 150.000kr. Jag hamnade i en djup deprission och har kämpat för att betala, men räntorna ligger på runt 30% och jag har ingen möjlighet till att ha råd med eget boende pga detta. Så nu bor jag på 3 olika ställen i olika delar av sthlm och Gotland. Vi har dessutom 2 döttrar tillsammans som jag sällan har möjlighet att träffa pga ekonomin och boendesituationen.Min fråga är, kan man lägga skulden på henne på något sätt? Har hört att man ska kunna göra det på något sätt. Hon har själv gått med på att skriva över skulderna på henne, men vet bara inte hur.Jag vill inte göra en polisanmälan, jag vill göra det här på en lugnt sätt för barnens skull.Mvh Thomas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Vi beklagar över att det tog lång tid innan din fråga kunde bli besvarad.

Jag vill först flagga att ta lån i ditt namn utan tillstånd, även om ni är gifta, är brottsligt. Främst aktualiseras brottet bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Bedrägeri är då någon vilseleder annan att företa eller underlåta att företa en handling, som innebär skada för den vilseledde och vinning för gärningsmannen. Med tanke på summan det handlar om kanske det är närmare till hands att bedöma gärningen som grovt bedrägeri enligt 9 kap. 3 § brottsbalken. Straffet för grovt bedrägeri är fängelse i minst 6 månader och högst 6 år.

Av detta följer även att du kan vara berättigad till skadestånd, eftersom du lidit skada pga. det brottsliga hänseendet.

Emellertid låter det som att hon är villig att ta på sig skulderna, och att du inte vill involvera brott eller tvister. S.k. gäldenärsbyte, dvs. att i ditt fall byta person som gentemot banken är skyldig att betala, är endast tillåtet med borgenärens (alltså bankens) samtycke. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser inom avtals- och skuldebrevsrätten. Ifall ett gäldenärsbyte inte accepteras av banken kan det ibland finnas möjlighet till inventering, vilket innebär att din fru fullgör dina förpliktelser utan att ett sådant gäldenärsbyte sker. Banken bör i normalt fall inte motsätta sig till en inventering.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna med flera frågor om det är något du undrar över.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (512)
2021-08-31 Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?
2021-08-26 Kan jag behöva betala en annans skuld?
2021-08-17 När blir en skuld till?
2021-08-04 Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (95699)