FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB29/05/2020

Lån i annans namn - bedrägeri och urkundsförfalskning.

Min man har tagit lån i mitt namn utan min vetskap och alla lån har gått till kronofogden för utmätning. Han tänker anmäla sig själv trots att jag inte velat göra det och min fråga är då kommer skulderna och anmärkningarna försvinna från mig eller sker det bara om det går till rättegång och han blir fälld?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din man tagit lån i ditt namn utan din vetskap och att du undrar över vad som kan ske till följd av detta.

Bedrägeri.

Att ta lån i någon annans namn är en form av bedrägeribrott då man avsiktligen vilseleder någon annan till att företa eller underlåta att företa en handling som innebär skada för den vilseledda och vinning för bedragaren (9 kap. 1 § BrB). För att gärningen ska rubriceras som grov tar man främst sikte på om den har avsett ett betydande värde (9 kap. 3 § BrB).

Urkundsförfalskning.

Urkundsförfalskning är ett led i brottet bedrägeri då bedragaren förfalskat annans namn på lånehandlingarna (14 kap. 1 § BrB). En förutsättning för att brottet ska vara uppfyllt är att någon obehörigen skrivit annans namn. Om däremot underskrift gjorts med dennes samtycke har inte brottet begåtts.

Vad händer?

Om någon har tagit lån i annans namn riskerar personen att åtalas för brott. Detta innebär dock inte att den som begår brotten automatiskt hamnar i fängelset, utan domstolen gör en bedömning av situationen och vilket straff som kan te sig lämpligt. Min rekommendation är att ni snarast gör en polisanmälan och meddelar övriga berörda myndigheter såsom KFM. Om brottet kan utredas kommer även betalningsanmärkningarna och dylikt att tas bort då dessa inte förorsakats av dig.

Nicolina AbaasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?