Lån i annans namn - bedrägeri och urkundsförfalskning

FRÅGA
när någon tagit lån i annans namn ca 350000 vad händer, personen är ostraffad sedan tidigare
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ta lån i annans namn kan vara brottsligt. I brottsbalken (BrB) finns de allmänna bestämmelserna om brott. De brott som kan bli aktuella vid lån i annans namn är framförallt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Bedrägeri (9 kap. 1 § BrB)

Bedrägeri är när någon avsiktligen vilseleder annan att företa eller underlåta att företa en handling, som innebär skada för den vilseledde och vinning för bedragaren.

Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB).

Grovt bedrägeri (9 kap. 3 § BrB)

Ett bedrägeri kan också bedömas som grovt. De omständigheter som ska särskilt beaktas vid bedömningen om brottet är grovt är bl.a. om gärningen har avsett ett betydande värde (se 9 kap. 3 § andra stycket BrB).

Om hänsyn tas endast till värdet, är värdegränsen i praxis 5 basbelopp, dvs. (44 800 * 5 =) 224 000 KR för år 2017.

Straffet för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § första stycket BrB).

Urkundsförfalskning (14 kap. 1 § BrB)

Urkundsförfalskning är ett led i brottet bedrägeri, då bedragaren förfalskat annans namn på lånehandlingarna. En förutsättning för att brottet ska vara uppfyllt är att någon obehörigen skrivit annans namn. Om däremot underskrift med dennes samtycke, har alltså brottet inte begåtts.

Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § första stycket BrB).

Vad händer?

Om någon har tagit lån i annans namn kan personen möjligen åtalas för ”grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning”. Båda brotten har fängelse i straffskalan. Detta innebär dock inte att den som begår brotten automatiskt hamnar i fängelset, utan domstolen gör en bedömning där även villkorlig dom (ett vanligt straff s.k. ”förstagångsförbrytare”) kan komma ifråga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (455)
2021-07-27 Vad gör man om man blivit bedragen?
2021-07-22 Vad är brottet och påföljden när en person betalar något åt mig med ett olovligen åtkommet betalkort? Kan jag straffas?
2021-07-10 Swishat pengar till person med falsk identitet
2021-07-08 Ersättning vid bedrägeri

Alla besvarade frågor (94256)