FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/07/2013

Lämna ut annans namn i blogg

I en patientblogg får man skriva ut läkaren, sjukgymnasten, dietistens namn eller måste man få tillåtelse av personen först? Får jag skriva om vad som hände på besöket och vad som sades utan att få tillåtelse av läkaren först, det är ju jag som är patienten. Tacksam för svar snarast.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du mycket riktigt påpekar är du patienten och någon sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är därför inte aktuell. 

Däremot kan möjligen personuppgiftslagen (PUL) hindra en publicering. Angående PUL kan följande sägas: publicering av namn och foton på personer på bloggar är i princip tillåtet så länge man inte kränker personen. Att däremot hänga ut och skandalisera en privatperson är exempel på vad som normalt är kränkande.I vissa situationer kan dock även kränkande uppgifter publiceras om publicering har ett journalistiskt ändamål. Journalistundantaget gäller inte bara yrkesverksamma journalister utan också privatpersoner som vill informera och väcka debatt i frågor av betydelse för allmänheten.

Till sist skall även sägas att det även kan finnas hinder i reglerna om förtal (5:1 brottsbalken). Om du t.ex. anklagar någon för något som nästan är brottsligt kan förtalsbestämmelsen bli aktuell. Också här finns ett undantag då det är försvarligt att lämna ut kränkande uppgifter. Försvarlighetsbedömningen består då i en avvägning mellan i) hur pass kränkande uppgiften är som lämnats ut samt ii) hur stor allmänt intresse det funnits av att uppgifterna ändå lämnats ut.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”