Läkares anmälningsskyldighet och körkortsåterkallelse av medicinska skäl

2021-06-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Körkortsindragning p g av stroke?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort
Tillämpliga bestämmelser avseende körkortsåterkallelse återfinns i körkortslagen.

Inledningsvis gäller att ett körkort ska återkallas om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort (5 kap. 3 § 8 körkortslagen).

Läkares anmälningsskyldighet vid medicinska skäl
En läkare är under vissa förutsättningar skyldig att anmäla trafikfarliga sjukdomar hos innehavare av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort. Läkarens tystnadsplikt bryts således i dessa situationer.

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla detta till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmäler behöver emellertid inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon (10 kap. 5 § första stycket körkortslagen).

De grundläggande förutsättningarna för läkares anmälningsskyldighet anses föreligga om kraven 1-15 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) inte uppfylls. Om läkaren finner att kraven i 1-15 kap. TSFS 2010:125 inte är uppfyllda ska denne således göra en anmälan till Transportstyrelsen avseende medicinska skäl. Därefter kommer Transportstyrelsen att göra en individualiserad prövning för att avgöra om körkortshavarens körkort ska återkallas.

Körkortsåterkallelse på grund av stroke
Huruvida ett körkort ska återkallas efter att man har fått en stroke beror på hälsotillståndet hos körkortshavaren i det enskilda fallet. Det innebär således inte att ett körkort alltid ska återkallas med anledning av att körkortshavaren har fått en stroke.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (960)
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

Alla besvarade frågor (96481)