Lagstiftning för personer under 21 år

2015-06-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur ser lagstiftningen ut idag för personer under 21 år? Var i lagboken kan man hitta rätt paragraf angående detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns åtskilliga specialregler som aktualiseras i samband med personer som är under 21 år vilket gör det svårt för mig att säga vilka paragrafer du söker. Generellt kan jag dock säga att åldern främst spelar roll när ett brott har begåtts. Enligt 1:6 Brottsbalken (BrB) stadgas att en person under 15 år inte får dömas till påföljd. Även vad gäller förundersöknings- och rättegångsprocessen läggs vikt vid åldern. Vad gäller påföljden för en person som är under 21 år finns också speciella regler vilket stadgas i 30:5 BrB och i 32 kap BrB.

Andra lagar som också styrs efter en persons ålder är exempelvis socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Hoppas att svaret ovan var till någon vägledning men för att för att få specifika lagrum ber jag dig att återkomma med ett specifikt område.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll