Lägsta godtagbara standard avseende dusch i hyreslägenhet

2017-05-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Har skrivit ett hyresavtal på hyra av ett hus från 1/9 2014 till 31/5 2020. Vi har problem med vattnet (egen brunn till huset) som är ett el fel och tiden går och vattnet fungerar ibland en vecka för att sedan bara fungera i en timma under flera dagar. Vi får krypa ner under huset och starta om pumpen (väldigt jobbigt om man står i duschen). Har anmält detta till hyresvärden flera gånger men han skyller på att hantverkare är upptagna och att det är helg mm. Vad kan vi kräva / göra?På grund av vara påstötningar har hyres värden blivit sur och hotat med uppsägning utan någon förklaring, får han göra så? Vi trivs annars väldigt bra.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lägsta godtagbara standard

En hyreslägenhet ska uppnå lägsta godtagbara standard enligt 18 a § hyreslagen (12 kap. jordabalken kallas för 'hyreslagen', se här). Denna regel är tvingande till förmån för hyresgästen. Detta innebär att hyresvärden kan belastas med ett upprustningsföreläggande från hyresnämnden om lägenheten befinner sig under denna standard. Ett upprustningsföreläggande innebär att en hyresvärd blir tvungen att vidta de åtgärder som krävs för att den uthyrda bostaden ska uppnå de krav som härvid ställs på lägenheter.

Rätt till kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien

För att en hyreslägenhet ska kunna uppnå lägsta godtagbara standard enligt 18 a § hyreslagen fordras att den enligt punkt 2 är försedd med anordning för kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien. Eftersom elen brister på sätt som angetts ovan så kan du ansöka om ett upprustningsföreläggande och hyresnämnden. Hyresvärden kan då bli tvungen att åtgärda felen på så sätt att lägenheten förses med kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten framöver.

Hot om uppsägning

En hyresvärd kan inte säga upp ett hyresavtal i förväg, såvida hyresgästen inte gjort sig skyldig till försummelse av sina skyldigheter. Dessa skyldigheter framkommer dels av hyresavtalet och hyreslagen. Av frågan bedömer jag att inga sådana förhållanden föreligger. Att påpeka fel i hyreslägenheten utgör inte en grund för uppsägning. Att rapportera fel kan till och med anses vara en skyldighet som hyresgästen har gentemot hyresvärden för att undvika ytterligare skador på huset. Hotet står härvid på lösa grunder. I själva verket har du rätt att ansöka om ett upprutningsföreläggande som nämnts ovan.

Dina rättigheter enligt 11 och 16 §§ hyreslagen

Om din hyreslägenhet inte är i det skick som du har rätt att fordra så har du ett antal rättsliga följder du kan tillgodogöra dig. Du får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad (du kan betala för åtgärderna och sedan fakturera hyresvärden) om han eller hon underlåter att göra det själv efter tillsägelse. Om hyresvärden underlåter eller dröjer med att åtgärda felet efter tillsägelse så snart det kan ske så får du säga upp hyresavtalet. Detta förutsätter dock att felet är av väsentlig betydelse. Att kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten inte finns innebär att lägenheten är under lägsta godtagbara standard, vilket efter en tämligen rimlig bedömning borde anses utgöra väsentlig betydelse för dig som hyresgäst. Om hyresvärden åtgärdar felet får du inte säga upp hyresavtalet. Du har till detta också rätt till skälig nedsättning av hyresavgiften för den tid som lägenheten varit i bristfälligt skick.

Svaret ryms inom Lawlines gratistjänst. Kontakta oss på 08 533 300 04 om du behöver ytterligare hjälp i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2011)
2021-07-26 Vem ska teckna bostadsrättstilläggsförsäkring?
2021-07-25 Störningar i Hyresrätt
2021-07-25 Störiga grannar - vilka åtgärder kan vidtas?
2021-07-25 Vem ansvarar för trasig tvättmaskin i en hyresrätt

Alla besvarade frågor (94217)