FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort24/01/2016

Lagregler om minderårigas användning av cykelhjälm

Var hittar man lagstöd för att en vuxen tvingas betala böter för en minderårig som inte bär cykelhjälm?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I trafikförordningen (1998:1276), se här, finns bestämmelserna om minderårigas användning av cykelhjälm. I 6 kap. 4 a § anges att den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. I andra stycket anges vidare att cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket. Detta innebär att det bara finns en skyldighet att se till att passagerare under 15 år har cykelhjälm, det finns ingen skyldighet att se till att en person under 15 år har cykelhjälm om denne cyklar ensam på en cykel.

Ansvarsbestämmelsen finns i trafikförordningen 14 kap. 6 a §. Där anges att en cykelförare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom eller henne enligt 6 kap. 4 a § andra stycket döms till penningböter.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare