Lagregler om minderårigas användning av cykelhjälm

2016-01-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Var hittar man lagstöd för att en vuxen tvingas betala böter för en minderårig som inte bär cykelhjälm?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I trafikförordningen (1998:1276), se här, finns bestämmelserna om minderårigas användning av cykelhjälm. I 6 kap. 4 a § anges att den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. I andra stycket anges vidare att cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket. Detta innebär att det bara finns en skyldighet att se till att passagerare under 15 år har cykelhjälm, det finns ingen skyldighet att se till att en person under 15 år har cykelhjälm om denne cyklar ensam på en cykel.

Ansvarsbestämmelsen finns i trafikförordningen 14 kap. 6 a §. Där anges att en cykelförare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom eller henne enligt 6 kap. 4 a § andra stycket döms till penningböter.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (792)
2020-10-19 Måste man göra ett nytt förarprov om ens körkort har återkallats?
2020-10-19 När måste man ha vinterdäck?
2020-10-18 vad händer när man kört rattfull i EPA?
2020-10-18 återkallat körkort för gott på grund av onykterhet?

Alla besvarade frågor (85217)