Laglotten i förhållande till efterarv.

FRÅGA
Efter min mors bortgång erhåller hennes efterlevande make samtliga egendomar med fri förfoganderätt, något som framgår av upprättat testamente. Det finns i testamentet inga uttryckliga önskemål om att avstå rätten till laglott till förmån för den efterlevande.Det finns 2 särkullbarn på respektive sida och frågan är om jag (en av de två barnen till vår avlidna mor) riskerar att gå miste om efterarv om jag kräver min laglott ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din mor endast hade två barn, som båda är särkullbarn och kommer att utgå ifrån detta när jag besvarar din fråga.

Då din fråga rör arv kommer framförallt Ärvdabalken (framöver kallat ÄB) att aktualiseras.

Att ärva med fri förfoganderätt innebär bland annat att man ärver egendomen med vissa förbehåll. Man får exempelvis inte får lov att testamentera bort den eller ge bort den som gåva, detta framgår av 3 kap 2 § ÄB.

Om du och ditt syskon de enda barnen till er mor är era arvslotter arvslotter hälften var av er mors kvarlåtenskap och era laglotter består av hälften av arvslotterna (7 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva din laglott. För att få ut den direkt ska du begära jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB).

Utöver laglotten har du dessutom rätt till efterarv på resten av din arvslott när din mors man går bort. Din laglott kommer då att räknas bort från ditt efterarv.

Riskerar jag arr gå miste om mitt efterarv om jag kräver min laglott?
Svaret på din fråga är nej. Din rätt till efterarv försvinner inte om du begär ut din laglott, konsekvensen blir snarare att laglotten dras av från ditt efterarv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91201)