Laglotten i förhållande till efterarv.

Efter min mors bortgång erhåller hennes efterlevande make samtliga egendomar med fri förfoganderätt, något som framgår av upprättat testamente. Det finns i testamentet inga uttryckliga önskemål om att avstå rätten till laglott till förmån för den efterlevande.

Det finns 2 särkullbarn på respektive sida och frågan är om jag (en av de två barnen till vår avlidna mor) riskerar att gå miste om efterarv om jag kräver min laglott ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din mor endast hade två barn, som båda är särkullbarn och kommer att utgå ifrån detta när jag besvarar din fråga.

Då din fråga rör arv kommer framförallt Ärvdabalken (framöver kallat ÄB) att aktualiseras.

Att ärva med fri förfoganderätt innebär bland annat att man ärver egendomen med vissa förbehåll. Man får exempelvis inte får lov att testamentera bort den eller ge bort den som gåva, detta framgår av 3 kap 2 § ÄB.

Om du och ditt syskon de enda barnen till er mor är era arvslotter arvslotter hälften var av er mors kvarlåtenskap och era laglotter består av hälften av arvslotterna (7 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva din laglott. För att få ut den direkt ska du begära jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB).

Utöver laglotten har du dessutom rätt till efterarv på resten av din arvslott när din mors man går bort. Din laglott kommer då att räknas bort från ditt efterarv.

Riskerar jag arr gå miste om mitt efterarv om jag kräver min laglott?
Svaret på din fråga är nej. Din rätt till efterarv försvinner inte om du begär ut din laglott, konsekvensen blir snarare att laglotten dras av från ditt efterarv.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel IRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”