FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/08/2020

Lagligt med trimmad moped på vissa områden?

Är det brottsligt att köra trimmad moped på inhägnad område/privat mark?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en moped?
Hur en mopeds kraft blir olaglig förklaras av vägtrafikdefinitioner, då dessa säger vad en moped är. En moped klass I skall bland annat inte ha en motor vars nettoeffekt överstiger 4 kilowatt (2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner). En moped klass II får inte ha en nettoeffekt högre än 1 kilowatt. Överskrider man dessa gränser skall fordonet istället definieras till det som överensstämmer med t.ex. nettoeffekten i motorn. På detta sättet kan en trimmad moped klass I ses som en lätt motorcykel om motorns nettoeffekt överstiger 4 kilowatt men är mindre än 11 kilowatt.

För att man skall få föra fram en sådant trimmat fordon krävs att man har registrerat det som den klassen den tillhör (5 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning) samt att man har behörighet att köra det genom körkort (2 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)). Brott mot dessa bestämmelser kan medföra straffpåföljd (23 § lagen om fordons registrering och användning samt 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott)

Privat mark?
På privatmark gäller fortfarande körkortslagen. Om ni trimmar en moped så den räknas som ett annat motorfordon kommer ni behöva körkortstillstånd för att köra dessa, det gäller även på privat mark (2 kap. 1 § Körkortslagen).

Inhägnat område?
Man kan köra ett fordon utan körkort om det sker på inhägnat område (2 kap. 10 § Körkortslagen). Dock är ett inhägnat område inte ett självklart begrepp, det räcker t.ex. inte att det är på sin egna gårdsplan med stängsel runt. Exempel på ett inhägnat område är sådana som länsstyrelsen har godkänt som t.ex. vid motortävlingar.

Sammanfattning
På privat mark gäller fortfarande körkortslagen, det krävs alltså att man har tillstånd att köra ett sådant fordon som man hanterar. På inhägnat område är det dock okej att köra ett fordon utan körkort, men det är svårt att definiera exakt vad ett sådant område är. Exempelvis kan nämnas tävlingssammanhang.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”