Lagligt att sprida övervakningsfilm från affär?

FRÅGA
Blev tagen nyligen i en butik av en butiks kontrollant. Efter det la han in filmen från övervakningen från affären på sin mobil telefon. Är det verkligen lagligt att göra så. Nu har han ju filmen i sin mobil och kan visa för vilken som. Hur går jag tillväga nu. Känner mig rätt kränkt
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller regler kring övervakningskameror regleras dessa i kameraövervakningslagen.
För att en butik över huvud taget ska få ha en övervakningskamera uppställd, krävs ett tillstånd.
Om vi utgår från att butiken du pratar om har ett sådant tillstånd, framgår ändock av 28 § att
"Den som bedriver kameraövervakningen får inte behandla bild- och ljudmaterial från övervakningen för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för."

Dessutom följer av lagens 29 § att "Tillgång till bild- och ljudmaterial från kameraövervakning får inte ges till fler personer än vad som behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas."

Detta innebär, precis som du säger att personen ifråga inte kan sprida filmen hur som helst.

Beroende på hur/till vem och vilka mannen sprider vidare filmen kan det vara att anse som förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken. Enligt denna paragraf ska nämligen "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal till böter." Det anses emellertid inte som ett brott ifall mannen var tvungen att visa filmen (till exempel för polisen) eller ifall filmvisandet på annat sätt kan anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna.

Här krävs en bedömning i det enskilda fallet och det återstår därför att se vad mannen väljer att göra med filmen, men skulle den spridas och du känner dig kränkt kan du på ovanstående grunder upprätta en polisanmälan.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Mvh,

Nina Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?