Lagligt att sprida mail- och chattkonversationer?

FRÅGA
Hej.Är det lagligt att printa ut sina egna mail och chattkonversationer och sedan skicka dessa till tredje part, i detta fall till mig. Chatten och mailen är mellan mitt x och hennes älskare under flera år och det är han som printat ut och skickat deras konversationer till mig av någon anledning. Dessa mail och chatter innehåller både deras sexprat, lite småkänsliga ämnen och vanligt prat. Även jag är omnämnd i deras konversationer. Är detta lagligt, får man verkligen göra så ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att sprida känslig information om annat kan vara lagstridigt. Ett träffande exempel på brott som skulle kunna vara aktuellt är förtal. En framställning eller vidarespridning kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att gärningsmannen yppar sig, visar ett dokument, ett foto eller en film. Det saknar betydelse om informationen är sann eller inte.

För att förtal ska vara för handen krävs att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning.

Här har en chattkonversation förevisats för bland annat dig. Beroende på vad för information som funnits, kan det utgöra förtal. Emellertid finns ett krav på att gärningsmannen har haft för avsikt att du (och andra) skulle bilda dig en negativ uppfattning om den förtalade (offret). Det går inte enbart utifrån dina förutsättningar fastslå om mannen handlat lagstridigt, men det är möjligt att det rör sig om förtal.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll