Lagligt att spela in samtal och dela innehållet med utomstående part?

FRÅGA
Kan en person banda ett samtal där jag blir inspelad utan att veta om det. Och därefter spela upp detta för en 3e part som inte var där?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB), finns ett brott föreskrivet som går under benämningen olovlig avlyssning. Denna bestämmelse kriminaliserar olovlig och hemlig avlyssning eller upptagning av

- tal i enrum

- samtal mellan andra, och

- förhandlingar vid olika sammanträden, vartill allmänheten inte äger tillträde och som man själv inte deltar i eller som man annars obehörigen har berett sig tillträde till.

En förutsättning för att en sådan avlyssning eller inspelning ska vara olaglig är emellertid att den görs med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud; det är således inte olagligt att t.ex. sätta örat mot en dörr och lyssna på ett samtal som pågår i rummet bakom dörren.

Mot bakgrund av det ovan angivna kan konstateras att det inte är olagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i. Svaret på din fråga beror således på om personen som bandat samtalet själv deltog i det. Jag tolkar dock din fråga som att personen deltog i samtalet och därmed var inspelningen lovlig, vilket torde innebära att inga straffrättsliga hinder föreligger mot att spela upp innehållet för en utomstående part. Däremot skulle annan lagstiftning, såsom upphovsrättslagen eller personuppgiftslagen, kunna hindra ett sådant förfarande, beroende på vad inspelningen innehåller. Med anledning av att jag inte har kännedom om innehållet eller omständigheterna kring inspelningen, väljer jag dock att inte gå in djupare på den lagstiftningen här.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Har du ytterligare frågor eller synpunkter är du välkommen att ange dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84351)