Lagligt att spela in ett samtal?

Hej!

Undrar om det är en tredje person som spelar in åt en vän o bara hon talar, alltså den andra personen vet ej hon blir inspelad o absolut inte nån annan lyssnar o spelar in o detta använts emot personen utan att denna ens får höra om ändringar gjorts, klippt el pusslat ihop kan väl ändå inte vara lagligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelsen som är av relevans i det här fallet är brottsbalken (BrB) 4 kap. 9 a § om s.k. olovlig avlyssning, se här.

Vad förbudet innebär
I bestämmelsen uppställs ett förbud mot att (1) olovligen och (2) i hemlighet uppta ljud av tal i enrum eller samtal mellan andra. Att samtalet ska mellan andra innebär att om den som spelar in samtalet själv deltar i det, går denne fri från påföljd även om det sker i hemlighet.

Inspelningen ska ske olovligen, vilket ungefär betyder utan samtycke. Detta innebär att om någon som deltar i samtalet har samtyckt till inspelningen, är inspelningen inte olovlig och då blir det inte fråga om något brott.

För att inspelningen ska vara brottslig krävs slutligen att den görs i hemlighet. Detta betyder att den som spelas in ska vara helt omedveten om inspelningsanordningen, antingen genom att den hålls helt dold för den inspelade eller på annat sätt. Kort sagt: känner inte personen ifråga till att inspelningen görs, är inspelningen upptagen i hemlighet.

Situationen i ditt fall
Du anger att det bara är vännen som talar, vilket jag tolkar som den personen som blir inspelad. Det gör att samtalet kvalificeras som ett samtal mellan andra, eftersom den inspelande personen inte själv deltar i samtalet.

Eftersom personen ifråga inte heller visste om inspelningen utgår jag från att denne inte lämnat sitt samtycke till inspelningen, och att den gjorts i hemlighet.

Situationer som berör brottsliga handlingar är mycket beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Med detta sagt, verkar inspelningen falla in under förbudet i BrB 4 kap. 9 a § och således utgöra en olovlig avlyssning.

För straffansvar krävs dock också att den person som utfört handlingen också ska ha genomfört inspelningen med vett och vilja, d.v.s. vara medveten om t.ex. att samtycke inte förelåg från den inspelade personen.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga.

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”