Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?

2020-08-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Är det lagligt för ett företag som t.ex. hämtar varor hos kund, låta en kamera ta ett foto för varje gång det lastas i varor i lastbilen? Fotot visar en liten del av gatan bakom lastbilen samt det som lastas, t.ex en pall eller en kartong etc. Fotot tas när chauffören aktiverar lyften för att få ombord varorna, chauffören är medveten och har godkänt denna foto-dokumentation. Det alltid kommer med en del av det allmänna utrymmet (gatan snett uppifrån) men i princip väldigt låg risk att få med person som bara går förbi då denne kommer då vara i vägen för lyften (farligt).Vänligen, H
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är okej att med en kamera automatiskt ta bilder på när varor lastas på en lastbil. Jag tolkar informationen i din fråga som att lastbilen står på en offentlig plats.

Fotografering på offentlig plats

När det gäller fotografering på offentlig plats är huvudregeln att man får fota utan tillstånd, man får även fotografera personer som befinner sig på offentliga platser utan att be om lov först. De begränsningar som finns av denna huvudregel finns främst till för att skydda människor mot olika typer av kränkande fotografering eller intrång i den personliga sfären. Exempel på sådana begränsningar är 4:6a brottsbalken (BrB) om kränkande fotografering, detta kan till exempel utgöras av att filma någon som varit med om en olycka eller blir utsatt för brott. Ytterligare ett exempel på en lag som begränsar rätten att fotografera är 7 § skyddslagen som stadgar att vissa objekt kan beläggas med avbildningsförbud, det rör sig ofta om sådant som har strategisk eller samhällsviktig betydelse (till exempel polisstationer).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det antagligen är okej att fotografera när varor lastas på lastbilen så länge inte något särskilt reglerat undantag från rätten att fotografera kan bli aktuellt. Av din fråga framkommer att man utöver själva lastbilen i princip bara ser gatan bakom bilen. Fotograferingen är därför antagligen fullt tillåten.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1231)
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?
2021-01-16 Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?
2021-01-14 Länken fungerar inte

Alla besvarade frågor (88146)