Lagligt att filma i smyg?

FRÅGA
Hej. Jag bor på ett grupp boende som är för människor med funktionsnedsättning, alla har sitt eget rum men det finns ett allmänt kök och tv rum. Det ägs av kommunen. Jag undrar: 1: får man hålla i sin videokamera (utan att filma)2: filma golvet medans man pratar med någon3: filma personen man pratar med (personal och/eller boende)4: filma överhuvudtagetnär man är utanför sitt rum?5: Får en personal med HSL lagen som jobbar på boendet förbjuda mig för att filma?6: Får samma person förbjuda mig för att filma mina läkarsamtal på mötet där personen med HSL lagen, jag och min läkare är i?7: Får man filma på stället där det är förbjudet för att förhindra eller utreda brott?8: Vad är det för brott när någon hotar med att man bli utkastad från boendet om man håller i sin kamera och/eller filmar fast man får hålla i och/eller filma med sin kamera av lagen?Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina olika delfrågor har flera beröringspunkter med varandra varför dina frågor får ett generellt svar. Först och främst kan sägas att HSL inte har några regler kring detta då HSL reglerar hur hälso- och sjukvården ska utföras.

Huvudregeln är att du får filma i princip vad som helst oavsett vad någon annan tycker och säger. Men från denna huvudregel finns flera undantag. För det första får du inte filma skyddsobjekt och skyddsområden. benämningen på vissa byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt som enligt enligt Skyddslag (2010:305) kan behöva förstärkt skydd mot:

1.Sabotage

2.terroristbrott enligt 2 § Terroristlagen (2003:148),

3.spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, och

4.grovt rån.


För det andra kan ägare till fastigheter, bl.a. kommunen i boendet där du bor, säga att du inte får filma där. De kan så att säga bestämma att det är förbudet att filma på hemmet. Huvudregeln att du får filma i princip var som helst gäller på allmän plats (där alla har rätt att uppehålla sig). Däremot kan du stå utanför och filma in, då befinner du dig inte längre i deras privata lokal utan på allmän plats.

Till detta kommer den relativt nya lagen, lagen om kränkande fotografering som du hittar i brottsbalken 4:6a (HÄR). Den är till för att hindra smygfilmning m.m. För straffansvar krävs att 1. Att fotograferingen eller filmandet sker olovligen 2. Att fotograferingen sker i hemlighet för den som fotograferas (dvs. att kameran dolts eller att den som utsätts t.ex. sover) 3. Att den som filmas eller fotograferas befinner sig på en "privat" plats, det vill säga i en bostad (t.ex. kommunens hus). Det kan alltså vara olagligt att filma i smyg på det sättet som du beskriver.

Har du några ytterligare frågor kring detta, eller behöver du mer juridisk hjälp kan du höra av dig till mig på fredrik.holst@lawline.se

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (971)
2020-07-02 Räknas det som hemfridsbrott när brottet begås av en myndighetsperson?
2020-06-30 Vad kan jag göra om min före detta man hotar andra män?
2020-06-30 Sprida lättklädda bilder på internet
2020-06-30 Begår jag kvinnofridskränkning om jag är full?

Alla besvarade frågor (81688)