Lägenhetsbyte: måste hyran bli lägre för att räknas som beaktansvärt skäl?

2020-03-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, är i desperat behov av hjälp...Vi bor idag i en 6:a i innerstan (Stockholm) men nu har vår son med flickvän avflyttat och vi vill bo med vår 10 åriga dotter i en lägenhet med färre rum. Vår ambition har inte varit att nödvändigtvis få billigare eller mycket mindre utan som sagt färre rum och en lägenhet som är bättre dimensionerad för oss. I vår nuvarande lght har vi kök och vardagsrum långt ifrån varandra, i den tilltänkta ligger dessa bredvid varandra och dessutom får vi balkong.Vi har idag en lght på 151 kvm och 14 500 :-/m. Den vi vill byta till är 120 kvm med en hyra på 15 000:-/mNu har vi ett triangelbyte som är inskickat men vi har fått nej av vår värd eftersom han anser att vi inte har beaktansvärda skäl. Alla andra värdar har godkänt sina avflyttande kunders skäl.Detta eftersom att hyran är högre på den nya adressen. Jag har skickat in ett kompletterande yttrande där vi beskriver att det är antalet rum som vi vill få ner, så vi kan utnyttja hela lägeheten och inte ha rum som vi inte har funktion i. Jag var inne och läste i fastighetsägarnas broschyr "Riktlinjer för lägenhetsbyte". Där står det under beaktansvärda skäl följande bl.a1. ÄNDRADE FAMILJEFÖRHÅLLANDEN "Om behovet av en större eller mindre ELLER billigare bostad beror på till exempel dödsfall, separation, inledande av ett nytt förhållande eller tillökning....etc.Är det så att det måste bli billigare om vi vill ha mindre?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du undrar om din hyresvärd har rätt att neka dig ett lägenhetsbyte. Detta regleras i vad som kallas hyreslagen, kapitel 12 i jordabalken (JB).


För att få godkänt att byta lägenhet krävs
* att du har ett förstahandskontrakt
* att du har beaktansvärda skäl
* att bytet kan ske utan olägenhet för hyresvärden, eller att inga särskilda skäl talar emot bytet (12 kap. 35 § JB).


Vad kan vara beaktansvärda skäl?
Precis som du själv redan läst dig till, så kan beaktansvärda skäl vara t.ex. ändrade familjeförhållanden. När det gäller utflyttade barn är det möjligt att det vanligaste är en önskan om att komma ner både i storlek och hyra, men min tolkning är att det inte ska krävas att hyran är lägre. Det viktiga är att skälen inte bara handlar om personligt tycke och smak. Men att hyran blir 500 kr dyrare bör inte inverka negativt för er, då det i ert fall handlar om att minska rum och yta.

Väsentligt förbättrad boendestandard är därtill något annat som brukar räknas till beaktansvärda skäl, och i ditt fall skulle jag bedöma balkongen som en väsentlig förbättring!


Kontakta hyresnämnden
Enligt min mening verkar din hyresvärd ha gjort en snäv bedömning. Jag tycker det låter som att du bör kunna hävda beaktansvärda skäl både genom ändrade familjeförhållanden och väsentligt förbättrad boendestandard. Eftersom din hyresvärd inte går med på lägenhetsbytet, har du som hyresgäst rätt att vända dig till hyresnämnden och få saken prövad. Hyresnämnden kan då besluta om du får tillstånd till att byta lägenheten eller inte.

Nackdelen är att processen kan dra ut lite på tiden, så det kan vara en god idé att slå en sista signal till din hyresvärd och se om han kan ändra sig innan du skickar in en ansökan till hyresnämnden. Annars är förhoppningsvis de andra parterna i triangelbytet beredda att vänta på ett godkännande. På den här sidan kan du läsa mer och hitta blanketten du ska ansöka med.


Jag hoppas jag kunde hjälpa dig något! Lycka till med bytet!

Vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1889)
2021-02-28 Vad kan jag göra om min granne använder narkotika?
2021-02-28 Kan en hyresvärd lägga över reparationsansvaret på hyresgästen?
2021-02-27 Får hyresvärd låsa utrymme?
2021-02-27 Gäller 12:25 JB i ökad utsträckning om grannen är känslig?

Alla besvarade frågor (89684)