Lägenhetsbyte - Hur går jag vidare om hyresvärden inte samtycker till bytet?

2019-10-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag har ansökt om lägenhetsbyte med en person som hyr av samma hyresvärd, Akelius. Vi bor på samma gata. Jag har en trea och den andre hyresgästen har en fyra. Jag och min sambo har två tonåringar hos oss varannan vecka som nu får dela rum. Den andre hyresgästen är ensamstående och sjukskriven med tre barn och önskar lägre hyra. Akelius har nekat oss bytet då de anser att jag som står som ensam kontraktsinnehavare inte uppfyller deras grundkrav: 1. En tillsvidaretjänst (har jag) 2. Inga betalningsanmärkningar (har inga) 3. En inkomst som täcker tre månadshyror. Där går jag bet, men tillsammans med min sambo har vi tillräcklig inkomst. Lägenheten vi hyr nu har vi fått på samma villkor att våra inkomster tillsammans täcker deras krav. Min sambo har skulder pga en konkurs för ca 11 år sedan. Alltså inget nytt. Vi har bott här i nästan 10 år utan anmärkning. Finns det hjälp att få? Jag har en tillsvidaretjänst på heltid men studerar för tillfället på högskola och är därför tjänstledig 40%. Inkomstbortfallet regleras med studiestöd, så ekonomin är densamma. Eftersom jag endast får beskedet att jag inte uppfyller grundkraven vet jag inte hur jag ska kunna komplettera uppgifterna jag lämnat in.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Dessvärre har hyresvärden har ingen generell skyldighet enligt lag att godkänna ett lägenhetsbyte (se jordabalken 12 kap. 32 §). Däremot kan Hyresnämnden i vissa fall lämna tillstånd till bytet. Hyresvärden får i sådant fall rätta sig efter hyresnämndens beslut.

Hyresnämnden ska ge tillstånd till ett byte enligt jordabalken 12 kap. 35 § om:

1. Bytet inte innebär en påtaglig olägenhet för hyresvärden.

2. Det finns beaktansvärda skäl till bytet.

Beaktansvärda skäl kan vara att en växande familj behöver större utrymmen eller då hyresgästen vill skaffa sig en mindre lägenhet, exempelvis om barnen lämnat hemmet. Även väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden hos hyresgästen, på grund av sjukdom eller pensionering kan vara beaktansvärda skäl. Ett annat exempel är då hyresgästen fått stadigvarande arbete på annan ort. Utbudet på bostadsmarknaden påverkar bedömningen, exempelvis då det är möjligt för hyresgästen att hitta en likvärdig bostad i området utan att byte måste ske.

Ännu starkare skäl krävs om hyresgästen och den som hyresrätten ska överlåtas till har bott i sin lägenhet kortare tid än ett år.

Några beaktansvärda skäl verkar inte föreligga i ert fall, baserat på informationen i din fråga. Möjligen kan den andre hyresgästen som du uppger önskar lägre hyra uppfylla kravet på beaktansvärda skäl.

Mina rekommendationer

Jag reagerar på det du nämner om överenskommelsen du har med hyresvärden för att uppfylla deras krav på att täcka tre månadshyror. Eftersom ni tidigare har ansetts uppfylla kravet, trots att du ensam står på hyreskontraktet, är det förhoppningsvis möjligt för hyresvärden att godkänna bytet, med hänvisning till den tidigare överenskommelsen. Om du inte redan har varit i personlig kontakt med hyresvärden och diskuterat detta, så är min rekommendation att du försöker kontakta dem, inte minst för att klargöra vad det är du behöver komplettera i din ansökan om byte, om det är där det brister.

Skulle du vilja kontakta Hyresnämnden för att försöka få till en prövning gör du det genom en skriftlig ansökan (länk till hyres- och arrendenämndernas webbplats).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Ställ gärna en ny fråga till oss om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1987)
2021-06-23 Betala hyra där man är folkbokförd
2021-06-22 Ohyra i hyresrätt
2021-06-22 Vart vända sig vid tvist med hyresvärd?
2021-06-22 För varmt i en hyreslägenhet

Alla besvarade frågor (93333)