Laga kraft - Betalningsföreläggande

Hej

Jag undrar om man kan ansöka om betalnings föreläggande gällande skuld flera ggr

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du ifall det är möjligt att ansöka om betalningsföreläggande flera gånger gällande samma skuld. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga.

När Kronofogden har meddelat utslag i ett mål om betalningsföreläggande så finns ,enligt huvudregeln, ingen möjlighet att att göra en ny prövning gällande samma skuld. Utslag i mål om betalningsföreläggande vinner laga kraft en månad från dagen för utslaget(64 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Svaranden, d.v.s. den person som talan riktats mot, kan hindra att utslaget vinner laga kraft genom att ansöka om s.k. återvinning hos Kronofogden inom denna tid. Om svaranden ansöker om återvinning i tid överlämnar kronofogden målet till tingsrätten för prövning (52 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Är istället sökanden missnöjd med utslaget kan hen överklaga till tingsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till kronofogden inom tre veckor från dagen från utfallet (55 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Har ett utslag vunnit laga kraft så är det endast möjligt att angripa en redan prövad fordran genom extraordinaära rättsmedel såsom resing, återställande av försutten tid eller domvilla (dessa extraordinära rättsmedel regleras i kap 58-59 i Rättegånbalken). Det är dock endast i undantagsfall som detta kan bli aktuellt.

Som svar på din fråga är det i regel alltså inte möjligt att pröva ett redan laga kraft vunnet utslag från Kronofogden.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo