Laga arvsföljd och laglott

2015-10-16 i Arvsordning
FRÅGA
Min pappa gick bort i ,juni, och ,nu min farmor i augusti och har fått brev om att jag har rätt till min laglott vad meas med det och min farmor hade 2 barn min pappa död och min faster som är kvar i livet hur funkar det nu i testamentet står det alla mina övriga egendom utom husert till (,min faster) skall tillfalla mina bröstarvingar enligt låga arvsföljd ?? Vad menas jag va min pappas ända barn tack mvh
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Svaret på din fråga regleras i 2 kap och 7 kap ärvdabalken.

Laga arvsföljd

När en person avlider ska dennes barn (s.k. bröstarvingar) ärva (2 kap. 1 § 1 st.). Om den avlidnes barn också har avlidit ska den först avlidnes barnbarn istället ärva (2 kap. 1 § 2 st.). Detta är den laga arvsföljden. Ett barn träder alltså i sin förälderns ställe, om föräldern är död när barnets mor- eller farföräldrar avlider.

I detta fall innebär det att du ska ärva allt efter din far, förutsatt att han ej testamenterat bort egendom till någon annan, och att du träder in i din avlidnes fars ställe när ska ärva efter din farmor.

Rätt till laglott

Laglotten är den del av ett arv som ett barn alltid har rätt till när dennes förälder avlider. Laglotten utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 §). Det går inte att testamentera bort en laglott, utan denna del måste tillfalla arvtagaren.

Eftersom du är det enda barnet, har du i arvet efter din far rätt till minst hälften av hans egendom. Det är det som utgör laglotten. Arvslotten utgörs av hela hans egendom. Arvslotten tillfaller dig såvida han ej testamenterat bort sådan egendom som ej räknas som din laglott. Men som jag förstått det så har din far inte lämnat ett testamentet, och då ska du ärva hela hans egendom.

Eftersom din farmor har två barn betyder det att hennes egendom ska delas på två. Hälften av hennes egendom utgör arvslotten. Laglotten, som din faster och avlidne far har rätt till, utgör hälften av arvslotten. Laglotten utgörs alltså av en fjärdedel. Eftersom din far är avliden ska du ärva i hans ställe, vilket innebär att du ska ärva minst en fjärde del av din farmors egendom. Men såvida hon ej testamenterar bort övrig egendom kan du ärva mer! Om jag förstod dig rätt så har din farmor testamenterat bort huset och resten ska ärvas enligt laga arvsföljd. Det innebär att du kommer ärva hälften av egendomen.

Jag hoppas att detta besvarar dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1587)
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning

Alla besvarade frågor (91260)