Lag som strider mot grundlag

Hej!

Är Bostadsrättslagen en civilrättslig eller offentligrättslig lag?

Även - om bostadsrättslagen innehåller en bestämmelse som står i strid med en bestämmelse i Regeringsformen. Vilken av de två bestämmelserna ska domstolen tillämpa?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I bostadsrättslagen finns regler som riktar sig mot förhållandet mellan privata rättssubjekt. Privata rättssubjekt är privatpersoner, företag, organisationer etc. Det är därmed en civilrättslig lag, eftersom civilrätten handlar om de privata rättssubjektens rättigheter och skyldigheter.

Offentligrättslig lag behandlar de offentliga rättssubjekten, dit hör alla statliga och kommunala enheter. Offentligrättslig lag riktar sig mot förhållandet mellan ett offentligt rättssubjekt och ett privat rättssubjekt.

Grundlag står över lag

Om en bestämmelse i bostadsrättslagen strider mot en bestämmelse i regeringsformen är det regeringsformen som domstolen ska tillämpa. Det beror på att regeringsformen är en grundlag medan bostadsrättslagen är en lag. Grundlagar står över lagar. En föreskrift som står i strid med grundlag får inte tillämpas (11 kap. 14 § regeringsformen )

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänliga hälsningar,

Nilufer NouriRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo