Lag om smitning och EKMR

2016-11-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Södertörns tingsrätt gjorde lagen om smitning ganska verlös under gårdagen. Gäller det i alla sammanhang? Behöver man aldrig hjälpa staten/myndigheter att utreda brott? I körkortsboken står det att om man kör bort ett vägmärke ska man försöka återställa det sen kontakta polis. Kan jag köra ner en hastighetsskylt sen bara åka vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det gjorde TR:n den bedömningen att det stred mot Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) att kräva att folk medverkade till att de blir dömda för brott, och att lagen om smitning därför skulle åsidosättas. Att observera är att den aktuella tingsrättens bedömning inte är bindande för andra domstolar och att andra domstolar således kan göra en helt annan bedömning. Någon egentlig slutsats angående giltigheten av lagen om smitning kan därför inte dras förns prövning av frågan har skett i Högsta domstolen.

Vidare bör observeras att du begår skadegörelsebrott om dumed avsikt förstår t.ex. vägskyltar eller dylikt.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2535)
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?
2021-01-17 Gärningsculpa

Alla besvarade frågor (88254)