Kvotdelen vid arvsskifte med exempel?

2019-03-17 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Jag fick ett svar till min fråga i https://lawline.se/answers/71751 Men den svarade ju inte på vad kvotdelen blir för C respektive D i arvskiftet efter att B avlider. Finns det möjlighet att få ett förtydligande? Dvs med vilken kvot ska arvet fördelas mellan C och D när B avlider? Specifikt, använder man samma kvot vid arvsskiftet efter B som vid A's frånfälle?Tack på förhand
SVAR

Hej och vad kul att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

När kvotdelen av arvet räknas ut för barnen beaktar man A och B:s förmögenhet i förhållande till varandra. Kvotdelen kan då bli större för C om A:s förmögenhet var större än B:s. Det enklaste sättet att förtydliga är genom exempel, varför jag ger dig två nedan utifrån den situation som du beskrev i din fråga i https://lawline.se/answers/71751:

Exempel 1:

Säg att A hade en förmögenhet på 150 kr och B hade en förmögenhet på 200 kr när A avled. Bodelning sker men förmögenheten ser ut på det sättet att B:s förmögenhet kvarstår på 200 kr och A:s på 150 kr. A:s två barn får sina arv på en tredjedel var, vilket innebär att 50 kr återstår som C sedan ska ärva och som B ärver med fri förfoganderätt. B:s förmögenhet blir då 250 där 20 % utgör förmögenheten med fri förfoganderätt (50 + 200 = 250. 50/250 = 20 %)

När B sedan avlider har pengarna som B har på grund av goda investeringar ökat till det dubbla 500 kr. Eftersom C både var A och B:s barn ska denne ärva både sin kvotdel som återstod från A:s frånfälle (det som B ärvde med fri förfoganderätt), samt en ytterligare del från B:s egna förmögenhet. För att ta reda på vilken del av B:s förmögenhet som är den del som B ärvde med fri förfoganderätt använder man sig av kvotdelen vilket var 20 %. Uträkningen blir då: 500 x 0,2 = 100. 500 – 100 = 400. 400 är B:s egna förmögenhet, vilket ska delas lika mellan B:s barn C och D. D kommer ärva 200 kr vilket är hälften av B:s förmögenhet. C ärver 200 + 100 vilket är hälften av B:s egna förmögenhet och A:s förmögenhet.

Exempel 2:

A hade en förmögenhet på 150 och B hade en förmögenhet på 50 när A avled. Bodelning sker med förmögenheten ser ut på det sättet att B:s förmögenhet kvarstår på 50 kr och A:s på 150 kr. A:s två barn ärver direkt, vilket innebär att 50 kr återstår som B ärver med fri förfoganderätt som C sedan ska få som efterarv. Kvotdelen blir då 50 + 50 = 100. 50/100 = 50 %. Hälften av B:s förmögenhet ägs med fri förfoganderätt.

När B sedan avlider har pengarna ökat markant från 100 till 500 kr. C ska få sitt efterarv innan B:s förmögenhet delas lika mellan B:s barn. Kvotdelen var 50 % vilket innebär att C ska ärva 250 kr som efterarv från A. B:s förmögenhet är då 250 vilket ska delas lika mellan C och D. D ärver 125 och C ärver 125 + 250 = 375.

Slutsats

Som du ser kan alltså kvotdelen variera! C kommer dock alltid ärva en tredjedel från A, men efterarvet måste ses i relation till B:s förmögenhet. När C ärvt A:s förmögenhet (den del som B innehade med fri förfoganderätt) kommer dock B:s arv alltid att delas lika mellan C och D.

Hoppas detta var förtydligande, annars är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera!

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (699)
2020-08-13 Hur fördelas arvet vid en efterlevande makes död?
2020-08-13 arv vid nygifte?
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt

Alla besvarade frågor (82776)