Kvitto för båtköp

2019-09-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Om man köper en båt och allt som avtalas finns i Epost, Behövs det då ett underskrivet kvitto?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

När du skriver båt så tolkar jag det som att det inte rör sig om ett fartyg, utan om båt som är mindre än 15 meter, samt även en båt som inte ska användas yrkesmässigt. I sådana fall krävs det att fartyget registreras. Information om det hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Tillbaka till din fråga. Nej, det krävs inte ett underskrivet kvitto och inte heller krävs det något skriftligt avtal över huvud taget. Precis som vid köp av annan lös egendom, räcker det med att man muntligen kommer överens om vad som gäller. Däremot rekommenderar jag att ni i alla fall skriver ner allt som är väsentligt. Sådant är ofta skicket på båten, pris, leveransvillkor, och liknande.

Sammanfattningsvis. Det går bra att ni tar med allt i ett avtal som finns i e-post.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (755)
2019-09-30 Parkering och P-skiva
2019-09-30 Kvitto för båtköp
2019-09-27 Ångerrätt vid köp av spel över internet?
2019-09-22 Frånträda distansavtal

Alla besvarade frågor (73826)