Kvittning mot ny borgenär

2016-04-24 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående kvittning och SkbrL. Enl. 18 § kan ("undantagen") en gäldenär kvitta sin motfordran mot överlåtarens huvudfordran. (om jag förstår det rätt?)Men jag undrade om det finns möjlighet för en gäldenär att kvitta sin motfordran mot förvärvaren, den nya borgenären (under förutsättning att en sådan motfordran föreligger)Mvh Lina
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är inte säker på att jag förstår din fråga och jag väljer därför att ta upp två situationer.

1. Om motfordran finns mot den nya borgenären

Om ett skuldebrev överlåts på ny förvärvare och gäldenären har motfordran mot den nya förvärvaren får kvittningsrätt göras gällande om de allmänna kvittningsförutsättningarna är uppfyllda, dvs om:

Motfordran är gällande, dvs. kunna indrivas vid domstol. Motfordran är mätbar med huvudfordran, den skall avse samma myckenhet (mätbar i pengar m.m.)Motfordran är förfallen till betalning Motfordran och huvudfordran är ömsesidiga, gäller samma parter. Huvudfordrans karaktär utesluter inte kvittning.

1. Kvittning mot ny borgenär av motfordran mot överlåtaren

Om borgenären överlåter ett löpande skuldebrev får gäldenärens motfordran mot överlåtaren endast göras gällande mot förvärvaren om de allmänna kvittningsförutsättningarna ovan är uppfyllda och förutsättningarna i 18 § SkbrL uppfylls.

18 § SkbrL förutsätter att indrivande av skulden skulle äventyras om kvittningsrätten upphör och nye borgenären uppenbarligen insåg detta då skuldebrevet kom i hans hand. Dvs, kvittningsrätt finns endast om förvärvaren av skuldebrevet inser att överlåtaren inte kommer att kunna betala skulden till huvudfordringens gäldenär.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (776)
2021-03-07 Har avtal om förfallodatum ingåtts genom aktivt och/eller passivt handlande?
2021-03-06 Hjälp med att formulera ett kravbrev
2021-02-28 Skuldebrev
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?

Alla besvarade frågor (89960)