Kvarstående skulder och arv vid bortgång

Min man avled när våra 2 gemensamma var små. Vi ägde då en fastighet tillsammans. Inga övriga tillgångar fanns. Idag, våra gemensamma barn är vuxna nu, är fastigheten värd mycket mer. Jag har även 2 barn sedan tidigare. Min Sk förmögenhet har alltså ökat. Har även privata lån som jag tagit på senare tid. Hur blir det med mina privata skulder när jag går bort. Ska de betalas innan våra gemensamma barn får ut sitt efterarbete i fastigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av Ärvdabalken (1958:637), förkortat “ÄB”, för att besvara din fråga. 

Bouppteckning vid dödsfall
Enligt 20 kap. 1 § ÄB ska en bouppteckning upprättas över den dödes alla tillgångar och skulder, vilket inkluderar skulder till privatpersoner. Denna handling ligger till grund för arvsskiftet till dina arvingar. Om du vid din bortgång har några kvarstående skulder kommer dessa att täckas av tillgångarna i ditt dödsbo. Om det behövs för att täcka skulderna kan det även innefatta fastigheten, eller andelar i den.

Om alla tillgångarna i dödsboet används för att täcka kvarstående skulder får helt enkelt arvingarna ingenting. Om det finns skulder kvar efter att alla tillgångarna i dödsboet använts, så skrivs de av. Huvudregel inom arv är alltså att skulder inte ärvs, men om ett arvsskifte sker innan dödsboets alla skulder hunnit betalas ska enligt 21 kap. 4 § ÄB arvsskiftet gå tillbaka till dödsboet i den mån det behövs för att betala av alla skulder. 

Det är alltså endast överskottet av tillgångarna i dödsboet efter att alla skulder betalats av som fördelas som arv. Du måste med andra ord inte betala av dina skulder innan din bortgång eftersom dödsboet täcker det, dock om du vill vara säker på att de skulderna inte ska äta upp andelar i era gemensamma barns arv kan det vara en bra idé att lösa dem innan din bortgång. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”