FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/12/2016

Kvarsittningsrätt och bodelning under äktenskapet

Hej har en gård och under denna finns det en enskild firma.

Jag gifte mig med min fru utan att skriva några papper.

Vi är nu i skilsmässa, vem har rätt att bruka gården och dess inventarier under betänketiden på 6 månader?

Jag står som ägare till 100%. Hon har inte jobbat i verksamheten.

Jag har även en enskild firma registrerad på gården.

Hon äger värdet till 50 %, men har hon rätt att bo kvar, ställa krav på tillgång till företagets inventarier?

Lawline svarar

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Bestämmelser om äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230

Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (se 9:1 ÄktB https://lagen.nu/1987:230). Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10:1 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (se 7:1 https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Vilken egendom som är enskild framgår av 7:2 ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1).

Jag utgår från att gården är giftorättsgods, eftersom att ni inte upprättat ett äktenskapsförord och att du inte skriver särskilt att gården är enskild egendom.

Ert äktenskap kommer att upplösas när betänketiden är slut, och vanligen kommer bodelningen ske därefter. Då kvarstår frågan vad som händer med egendomen fram tills dess. Kan inte makarna bo tillsammans under tiden och heller inte komma överens om vem som ska bo kvar kan man som make yrka på kvarsittning i bostaden enligt 14:7 1 p. (se https://lagen.nu/1987:230#K14P7S1). Maken som inte har rätt att stanna kvar måste då genast flytta därifrån.

Det finns även möjlighet att yrka på ett besöksförbud enligt 14:7 2 st (se https://lagen.nu/1987:230#K14P7S2).

Det finns även möjlighet för makarna att genomföra bodelning medan äktenskapet fortfarande består (se 9:1 2 st https://lagen.nu/1987:230#K9P1S2). Det krävs då att ni är ense.

Jag hoppas svaret hjälper

Med vänlig hälsning,

Alfred WittboldtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000