Kvarsittningsrätt och bodelning under äktenskapet

2016-12-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej har en gård och under denna finns det en enskild firma.Jag gifte mig med min fru utan att skriva några papper.Vi är nu i skilsmässa, vem har rätt att bruka gården och dess inventarier under betänketiden på 6 månader?Jag står som ägare till 100%. Hon har inte jobbat i verksamheten.Jag har även en enskild firma registrerad på gården.Hon äger värdet till 50 %, men har hon rätt att bo kvar, ställa krav på tillgång till företagets inventarier?
SVAR

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Bestämmelser om äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) här

Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (se 9:1 ÄktB här). Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10:1 ÄktB här). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (se 7:1 här). Vilken egendom som är enskild framgår av 7:2 ÄktB här).

Jag utgår från att gården är giftorättsgods, eftersom att ni inte upprättat ett äktenskapsförord och att du inte skriver särskilt att gården är enskild egendom.

Ert äktenskap kommer att upplösas när betänketiden är slut, och vanligen kommer bodelningen ske därefter. Då kvarstår frågan vad som händer med egendomen fram tills dess. Kan inte makarna bo tillsammans under tiden och heller inte komma överens om vem som ska bo kvar kan man som make yrka på kvarsittning i bostaden enligt 14:7 1 p. (se här). Maken som inte har rätt att stanna kvar måste då genast flytta därifrån.

Det finns även möjlighet att yrka på ett besöksförbud enligt 14:7 2 st (se här).

Det finns även möjlighet för makarna att genomföra bodelning medan äktenskapet fortfarande består (se 9:1 2 st här). Det krävs då att ni är ense.

Jag hoppas svaret hjälper

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2670)
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?
2020-11-10 Hur ska man ställa upp en bodelning?

Alla besvarade frågor (86390)