Kvarlevande maka går bort under bodelning efter make

2018-01-19 i Arvsordning
FRÅGA
Make ansökt och tingsrätten beslutat utse boutredningsman att förvalta dödsboet efter avliden maka då 1 särkullbarn finns på avlidna makans sida. Barn inom äktenskapet 5, varav 2 avlidna med 2 resp 3 barn. Anledningen till att bodelningsdok inte skrivits under av samtliga är att vissa tilldelats förskott på arv utan stt det tagits upp i bouppteckningen eller bodelningsdokumentet. Det finns inga gåvobrev, enskild egendom, testamenten el dyl och det rör sig om storleksordningen 60.000 vardera till vissa barn eller dess efterlevande, samt guldsmycken och övriga värdesaker, sålt fritidsfastigheter för halva taxeringsvärdet (ytterligare gåva till samma person som fått kontanter och guldsmycken) etcEfterlevande make över 90 år skulle själv ha hand om dödsboet och biträddes vid bouppteckningen av icke juridiskt kunniga personer, varav vissa agerade i egen sak då de mottagit förskotten men undanhållit det i bouppteckningen. Att en bouppteckning skrivs under på heder och samvete och är belagd med straffrätt om något undanhållits har man helt struntat i liksom att det minskat särkullbarnets morsarv i första hand och därefter övriga efterarvingars arvslott.Den 24 Jan har T-rätten beslutat att en advokat tar över dödsboet (överklagandetid går ut då)men förhållandena ändrades den 14 januari när den sökande dvs efterlevande maken gick bort så min huvudsakliga fråga ärVad måste Dödsboet göra nu i det förändrade läge som uppstått?Mycket tacksam för snabbt svar
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Vad måste dödsboet göra i det uppkomna läget?

Lagen

Enligt lagen kan endast efterlevande taga arv, 1 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637), ÄktB, se här. Vidare framgår det av lagen att när den som har rätt till arv avlidit, och det kan bevisas att den avlidne hade rätt till att taga arv, så kommer den som ärver efter den senast avlidna att anses ingå i dennes dödsbo och inte den först avlidnas, 1 kap 2 § ÄktB.

Beslutet av tingsrätten om tilldelande av boutredningsman

Så som du har formulerat frågan antar jag att beslutet av tingsrätten togs den 3 januari, eftersom domen har vunnit laga kraft (den går inte längre att överklaga) den 24 januari. Det första dödsboet kommer fortfarande att få en boutredningsman tilldelad av tingsrätten om ingen överklagar.

Den sökande har avlidit

I det här fallet så kommer alltså dödsboet efter den först avlidna maken (det boet där ni blivit tilldelade boutredare) att genomgå en boutredning som om makan var vid liv och sedan skiftas, 1 kap 2 § ÄktB.

Efter det skiftet kommer den nu avlidna makans dödsbo att behöva boutredas, föreslagsvis med hjälp av boutredningsman eftersom ni inte verkar komma överens, för att sedan skiftas.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis behöver dödsboet efter den först avlidna maken inte göra något utan låte boutredningsmannen utreda boet. Vidare för dödsboet som har uppstått efter den avlidna makan så råder jag er att ansöka hos tingsrätten om boutredningsman eftersom det verkar som att ni inte kommer överens.

Vill ni ha vidare råd från en jurist här på Lawline så kan ni boka det här http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1710)
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?
2022-01-18 Arvskifte när det finns särkullbarn
2022-01-11 Hur fördelas arv mellan syskon och halvsyskon?

Alla besvarade frågor (98546)