Kvarlämnade saker efter uppbrott - handräckning och olovligt förfogande

FRÅGA
Hej Det är så här att jag och min partner gjorde slut ca 18-20 juli och partnern har grejer kvar i min lägenhet samt partnern har fått tillfällen att hämta sina grejer och hottar nu med anmälan. Vi har varit förlovade men inte sambos så jag undrar vad jag har för rättigheter om det är så att jag vill slänga grejerna. Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Att din före detta partner har lämnat kvar saker i din bostad förstår jag är mycket frustrerande. Vad som kan vara bra att veta i den här situationen är dock att man kan bli straffrättsligt ansvarig om man forslar bort/slänger någon annans egendom som förvaras i ens hem. Det finns nämligen ett brott som kallas olovligt förfogande i 10 kap 4 § brottsbalken, vilket man då gör sig skyldig till. Man får alltså inte får slänga en annan persons egendom, oavsett om den olovligen befinner sig i ens bostad.

Vad du i stället bör göra, för att ha lagen på din sida, är att kontakta Kronofogdemyndigheten (KFM) och begära handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande (BFL). Detta är troligtvis det smidigaste sättet att faktiskt få bort egendomen från lägenheten så fort som möjligt. Det finns två typer av handräckning; vanlig (3 §) och särskild (4 §), och båda bör kunna användas i ditt fall.

Vid valet av handräckningsform kan man tänka på att KFM gör en egen sakprövning i mål om särskild handräckning. Det ställs därför lite högre krav på en sådan ansökan. Vid särskild handräckning bör man även ha skriftliga bevis, såsom avtal eller liknande som visar att man har den rätt man påstår sig ha. Det gynnsamma med särskild handräckning är att KFM meddelar ett utslag även om motparten (i ditt fall din före detta partner) bestrider. Vid vanlig handräckning förfaller ansökan om motparten bestrider, men å andra sida kan den sökande (du) begära att ärendet överlämnas till tingsrätten för prövning. Självklart är alltid en så kort och effektiv process som möjligt att föredra, så det är fördelaktigt för dig att undvika en domstolsprocess.

Att begära handräckning kostar 300 kronor, men det går att begära ersättning för denna kostnad samt för ombudsarvode upp till 420 kronor.

Du kan läsa mer om de båda handräckningsformerna på KFM:s hemsida:

https://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html

https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Om du bestämmer dig för att kontakta KFM kan det vara bra att en sista gång försöka få din före detta partner att hämta sakerna utan att blanda in KFM. Det vore ju det snabbaste och billigaste sättet för er båda, om det är möjligt. Kanske kan ett underrättande om att KFM kan komma att involveras få din före detta partner att tänka en gång till? Återstår inget annat alternativ är mitt råd dock att kontakta KFM så snart som möjligt.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (463)
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?
2020-09-06 Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (84294)