Kvarlämnade av lös egendom i annans bostad - polisanmälan samt begäran om handräckning hos KFM

Hej

Min mamma hyrde ut ett rum till en kille som flyttade I början av året Han blev ombedd att ta med sina saker men han skulle återkomma. Varje helg sades de att han skulle hämta med det skjöts upp hela tiden (från hans sida). Har hon då rätt att slänga dessa saker då han ej hämta? vad gäller för nu börjar det bli prat om polisanmälan från båda håll. har last om 3-6 mån. Hur vet vi vilket som gäller I detta fall? försöker hjälpa henne inför en ev polisanmälan

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag börjar med att reda ut potentiella straffrättsliga aspekter på den uppkomna situationen, där det kan vara aktuellt med en polisanmälan - antingen från din mammas eller från den före detta hyresgästens sida.

Vad gäller din mammas möjligheter att göra en grundad polisanmälan kan det bli aktuellt att anmäla hyresgästen för brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § brottsbalken (BrB). Om någon lämnar lös egendom – såsom möbler eller andra saker – i en annan persons bostad, kan det ses som ett rubbande av bostadsinnehavarens (din mammas) besittning. Det innebär i princip att bostadsinnehavaren inte kan använda sin bostad på riktigt sätt. Är det inte möjligt för din mamma att nyttja sin bostad på grund av sakerna, exempelvis hyra ut rummet till någon annan, bör det alltså finnas grund för en polisanmälan här.

Vad gäller den före detta hyresgästens möjligheter att göra en grundad polisanmälan, beror det på vilka åtgärder som vidtagits hittills. Har sakerna fått stå kvar eller har de redan bortforslats? Om de fortfarande står kvar bör det inte finnas något brott att polisanmäla för. Har de bortforslats/kastats kan däremot brottet olovligt förfogande aktualiseras, se 10 kap 4 § BrB. Det är nämligen så att man inte får slänga en annan persons egendom, oavsett om den olovligen befinner sig i ens bostad. Gör man sig av med en annan persons egendom gör man sig skyldig till det nämnda brottet, och kan således polisanmälas. Om sakerna fortfarande finns kvar i lägenheten är mitt råd därför att låta dem stå kvar.

Således kan ni polisanmäla, men ett alternativt sätt (eller möjligen parallellt) är att vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och begära handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande (BFL). Detta är troligtvis det smidigaste sättet att faktiskt få bort egendomen från lägenheten så fort som möjligt. Det finns två typer av handräckning; vanlig (3 §) och särskild (4 §). Vanlig handräckning kan begäras exempelvis om man vill avhysa en hyresgäst. Särskild handräckning kan begäras om det exempelvis det ovan nämnda brottet egenmäktigt förfarande begåtts. I din mammas fall kan både vanlig och särskild handräckning aktualiseras.

Vid valet av handräckningsform kan man tänka på att KFM gör en egen sakprövning i mål om särskild handräckning. Det ställs därför lite högre krav på en sådan ansökan. Vid särskild handräckning bör man även ha skriftliga bevis, såsom avtal eller liknande som visar att man har den rätt man påstår sig ha. Det gynnsamma med särskild handräckning är att KFM meddelar ett utslag även om motparten (här den före detta hyresgästen) bestrider. Vid vanlig handräckning förfaller ansökan om motparten bestrider, men å andra sida kan den sökande (din mamma) begära att ärendet överlämnas till tingsrätten för prövning. Självklart är alltid en så kort och effektiv process som möjligt att föredra, så det är fördelaktigt för din mamma att försöka undvika en domstolsprocess.

https://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html

https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Att begära handräckning kostar 300 kronor, men det går att begära ersättning för denna kostnad samt för ombudsarvode upp till 420 kronor.

Om din mamma bestämmer sig för att kontakta KFM, kan det vara klokt att än en gång försöka ta kontakt med den före detta hyresgästen och uppmana denne till att ta bort sina saker. Kanske kan ett underrättande om att KFM kan komma att involveras få den före detta hyresgästen att tänka en gång till? Kan problemet lösas utan inblandade av KFM, kan både tid och pengar sparas. Återstår inget annat alternativ är mitt råd dock att kontakta KFM så snart som möjligt.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”