Kvarlämnad gräsklippare

Hej ! Jag har en kompis som har fått lov av mig att ställa son gräsklippare ( åkgräsklippare ) nu har sms honom att hämta den . Han hör inte av sig och har inte hämtat denna . Hur länge behöver jag ha den hos mig efter jag sms honom ? Och vad gäller om han inte kommer om jag informerar honom efter ert svar ? Tacksam för ett svar ! Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att avtalet om deponering av gräsklipparen hos dig inte har en specifik tidpunkt reglerad för när din kompis ska hämta ut sin egendom. Tidpunkten för fullgörande, det vill säga när din kompis ska hämta ut sin gräsklippare, torde i sådana fall vara när skälig tid har löpt ut efter att du har påtalat att han ska hämta den. Vad som är skälig tid kan vara svårt att avgöra specifikt för ert fall, men ju längre tid som hinner löpa efter att du har påtalat att han måste hämta gräsklipparen, desto troligare är det att din kompis har haft skäligt rådrum att ordna den saken. Här är det värt att notera att din kompis har en skyldighet i egenskap av deponent att hämta ut gräsklipparen när förvaringstiden kan anses ha löpt ut, vilket framgår av Handelsbalk (1736:0123 2) 12:6.

Om din kompis har fått skälig tid efter ditt påtalande, men ändå inte har hämtat sin gräsklippare, så kan du med hänseende till att ni har ett avtalsförhållande där förlikning är tillåten ansöka om vanlig handräckning, varvid Kronofogdemyndigheten tar bort din kompis egendom från din fastighet. Detta framgår av Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 3 § punkt 2. Du kan ansöka om vanlig handräckning via blankett KFM 9012 på Kronofogdemyndighetens hemsida, vari du anger bland annat kravet och grunden för detta. Var därvid noga med att bifoga eventuella dokument och sparade konversationer mellan dig och din kompis (Lag om betalningsföreläggande och handräckning 10 och 14 §§). När du har skickat in din ansökan så skickar Kronofogdemyndigheten ett föreläggande till din kompis, varvid han kan göra som du begär och hämta gräsklipparen, invända eller inte höra av sig. Bestrider han inte inom rätt tid föreläggandet så meddelar Kronofogdemyndigheten utslag (Lag om betalningsföreläggande och handräckning 42 § första stycket). Genom att samtidigt ange att du vill ha verkställighet när du ansöker om handräckning så kan du se till att Kronofogdemyndigheten omgående tar bort gräsklipparen så fort den meddelar sitt utslag.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo