FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/01/2018

Kvarlämnad egendom lägenhet - äganderätt

Kan den person som blivit avhyst från en lägenhet som ägdes sv hans exfru komma och be om sina kläder efter ett år ? Det mesta lämnades hos kronofogden men det är väl hans ansvar att se till att allt var där och i så fall kontakta henne inom 3 mån efter avhysning ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande den egendomen som kronofogden tagit hand om föreligger inget ansvar för ex-frun. Äganderätten till egendomen som är kvar hos ex-frun tillhör dock som huvudregel fortfarande ex-mannen. Detta är för att lagen skyddar äganderätten till egendom (av skäl såsom att man inte får stjäla osv, det vill säga frånta egendom från den rätta ägaren). Att kasta bort sedan egendom skulle kunna utgöra brott enligt brottsbalken, 10 kap 4 §, s.k. olovligt förfogande.

Däremot är ju syftet med lagregeln en sådan situation som du beskriver. Man hade kunnat argumentera för att ex-mannen, genom att inte vara villig att hämta sina saker, avsagt sig äganderätten till egendomen. Sakerna skulle i så fall vara att anse som övergivna (res derelicta) och det är då helt lovligt för ex-frun att tillägna sig egendomen.

För att bli av med egendomen ex-mannen lämnat kvar (och utan att ex-frun i denna situationen riskerar att göra sig skyldig till brott) rekommenderar jag att hon kontaktar kronofogden på nytt för s.k. handräckning (se här)

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo