FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/07/2015

Kvarglömd klätterutrustning i såld fastighet

Hej!

För 1,5 år sedan sålde min mans mormor sitt hus. Kvarglömd i källaren låg min klätterutrustning för ca 3000kr.

Har jag någon rätt att kräva tillbaka min utrustning av den nye husägaren?

Han har hittills vägrat och hävdar att allt i huset är hans. Men han köpte det ju inte av mig.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom en klätterutrustning knappast kan anses som ett föremål som är ägnat till stadigvarande bruk för huset eller del av denna så anses den inte som byggnadstillbehör, vilket framgår av Jordabalk (1970:994) 2:2 första stycket. Eftersom du dessutom inte var fastighetens ägare och du tillförde fastigheten klätterutrustningen så kan den aldrig anses som tillbehör till fastigheten. Detta framgår av Jordabalk 2:4 första stycket. Med andra ord, eftersom klätterutrustningen inte utgjorde byggnadstillbehör så har inte fastighetens nye ägare genom köpet av fastigheten någon rätt till klätterutrustningen.

Om din mans mormor i säljavtalet dock kom överens med köparen om att han specifikt skulle få klätterutrustningen så föreligger ett obehörigt förfogande genom att hon olovligen säljer den egendom som du har anförtrott henne för förvaring i hennes källare. Som utgångspunkt så tillfaller klätterutrustningen dig med hänseende till att du har den äldsta rätten. Eftersom din mans mormor dock hade din klätterutrustning i sin besittning och fastighetens nye ägare har fått utrustningen i sin besittning så utsläcker hans äganderätt din äganderätt, under förutsättning att han var i god tro vid både överlåtelsen och besittningstagandet om att din mans mormor ägde eller var behörig att förfoga över utrustningen på det sätt som skett. Detta framgår av Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 2 § första stycket. I ett sådant fall måste det göras en helhetsbedömning av köparens goda tro utifrån utrustningens beskaffenhet, omständigheterna vid köpet och övriga omständigheter (Lag om godtrosförvärv av lösöre 2 § andra stycket). Jag är inte bekant med hur branschen för klätterutrustning ser ut, men om sådan utrustning ofta är föremål för avbetalningsköp och återtagandeförbehåll i de fall köparen inte klarar av betalningen, så är det en omständighet som talar för att din mans mormors motpart borde ha iakttagit särskild försiktighet och därmed haft viss undersökningsplikt. Om utrustningen dessutom var ny så borde detta också ha väckt köparens misstanke, med hänseende till att en person i hög ålder som din mans mormor vanligtvis är för skröplig för bergsklättring. Om köparen med andra ord inte kan anses ha vidtagit sin undersökningsplikt så kan han inte anses ha varit i god tro, varvid han inte har gjort ett godtrosförvärv.

Eftersom fastighetens nye ägare vägrar lämna tillbaka utrustningen till dig så måste du förmodligen begära handräckning för att få tillbaka den. Eftersom fastighetsägaren olovligen kvarhåller din egendom så kan du göra en ansökan om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten, vilket framgår av Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 4 § första stycket, punkt 1. Ansökan görs med blankett KFM 9042 som finns att tillgå på Kronofogdemyndighetens hemsida. Till denna ska du också bifoga bevis, exempelvis kvitto eller avtal, som visar att du äger utrustningen. En avgift à 300 kronor uttas för ansökan om särskild handräckning, men du kan i ansökan begära att få ersättning för denna avgift av svaranden.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000