Kund vill inte betala förfallen fordran

FRÅGA
Hej, jag har utfört ett hantverksarbete hos en kund och är klara, men kunden vill inte betala för han tycker att det blivit för dyrt, i offerten står det klart och tydligt vad som skall göras och inte, han refererar till en länga kantsten vi har lagt och ett tilläggsarbete på en mur vi gjort, på offerten t.ex står det ingenting om att kantsten skall läggas och han säger att han trodde det ingick vilket vi inte kommit överens om på förhand.Under arbetets gång har vi kommit överens om vad vi ska göra, han har varit med och tittat och kommit på lösningar under jobbets gång vilket är väldigt vanligt då kunder ändrar sig hela tiden, man får lov att vara lite flexibel, vi har en muntlig överenskommelse och jag förstår inte hur kunden kan tro att det är gratis.Vi sa åt kunden att ta dit en besiktningsman för att gå igenom allt för han var inte nöjd med vissa punkter på jobbet, och besiktningsmannen hade inga synpunkter att något skall ändras, ändå säger kunden att jobbet inte är "fackmannamässigt" utfört, vilket är jag tycker är obefogat då jobbet är supersnyggt utfört.Jag har förstått vid det här laget att den här kunden är en ren och skär idiot, han har ett hus som är värt ca 13 miljoner men kan inte betala 180.000 kr för en supersnygg entré, tycker jag är dåligt, vi har varit där i 5 veckor och arbetat hårt och har inte fått betalt dom 110.000 kr som fattas, vad ska man göra i en sådan situation då kunden inte vill betala för det som gjorts?.
SVAR

Hej Kristoffer!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Så som jag förstår din fråga så har ni en skriftlig offert på vad för arbete som ska utföras men att räkningen ska vara löpande under pågående arbete. Din kund hävdar i första hand att arbetet blivit för "dyrt" och i andra hand att arbetet i varje fall inte utförts fackmannamässigt. beloppet på 110 000 kr handlar om väldigt mycket pengar och vill inte kunden betala så måste du för att kunna få dina pengar gå genom statlig väg. Det du bör göra är att skicka en skriftlig ansökan till Kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande. I din skriftliga ansökan ska du ange yrkanden (betalning/exakt summa) och grunderna för ditt yrkande. Grunderna i ditt fall är alla de omständigheter som ger dig rätt till betalning för det arbete du utfört. Viktigt att du är väldigt tydlig i utformningen av din ansökan så att kunden detaljerat förstår vad det är du kräver och varför du kräver det.

Din Kund kan antingen välja att bestrida skulden genom att skicka in en invändning till kronofogdemyndigheten eller så väljer kunden att betala efter att blivit delgiven om föreläggandet. Skulle kunden betala hela summan som du begär så måste du så snabbt du får möjlighet skriftligen ta tillbaka din ansökan. Gå in på Kronofogdemyndighetens hemsida där det står hur du gör en ansökan om betalningsföreläggande och hur du ska gå till väga om kunden eventuellt skulle bestrida föreläggandet.
https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Hur ser förutsättningarna ut för dig i ditt fall om detta skulle gå vidare till domstol?

I första hand kan jag säga att utifrån det du skrivit och om inga andra överenskommelser uppkommit mellan Dig och kunden så ser förutsättningarna för framgång rätt bra ut. Att det finns en offert på vad för arbete som ska utföras har ingen betydelse i det fall kunden själv begärt att ni ska utföra tilläggsarbeten och lägga stenlänga, eller i vart fall på ett sätt låtit er utföra dessa arbeten utan att protestera, i så fall får kunden troligen räkna med att det kommer kosta. Om kunden hävdar att extraarbetet på muren och stenlängan skulle ske utan extra kostnad så har denne bevisbördan för detta i en eventuell tvist i rättegång. Att extraarbeten inte ska kosta är ett obefogat påstående från din kunds sida om ni inte har kommit överens om detta. Du har all rätt att få betalt för det arbete du har utfört. En annan sak är om tilläggsarbetet och stenlängan fixats utan att kunden vetat om detta och att ni i efterhand ändå kräver betalt för ett arbete som kunden inte önskat. Tilläggs och extraarbeten bör man som utgångspunkt i egenskap av hantverkare underrätta sin kund om, ifall kunden inte själv begärt att hantverkaren ska utföra dessa extraarbeten. Det faktum att kunder ofta och vanligtvis under pågående arbete vill att hantverkaren ska utföra det ena eller det andra, är något som kommer beaktas av en domstol vid en eventuell tvist. Gällande det "fackmannamässiga utförda arbetet" så har en besiktningsman som kunden själv anlitat, inte haft några synpunkter om felaktigheter i arbetet. I så fall behöver du inte oroa dig i den frågan.

Mitt råd till dig är att gå hela vägen utan att vika dig om det är så att kunden begärt att ni skulle utföra dessa extraarbeten (eller att ni rådgivit kunden om extraarbetet och kunden gått med på detta) och att det inte finns skriftlig eller annan bevislig överenskommelse (vittnen) som visar på att extraarbetet skulle göras utan extra kostnad.

Hoppas svaret var till din hjälp Kristoffer!

Vänligen,
Arash Gh Shali

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll