Kund vägrar att betala - vad gör man?

2020-05-10 i Fordringar
FRÅGA
Hej, vårt bolag har förmedlat konsultuppdrag och hjälpt annat bolag B placera konsult hos kund K.För detta har vi och B via telefon och email kommit överens om ersättning till oss, uppdelat på tre fakturor. En av fakturorna har B betalat men vägrar nu betala resterande två. Vägran går ut på att ideligen lova betalning utan att erlägga, dvs skjuta på framtiden. Pågått i 6 månader trots flertalet påminnelser och motsvarande brutna löften.Hur stor är chansen att kunna driva in resterande belopp via kronofogde, och är det bäst väg att gå eller bör advokat kopplas in?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Bolaget har inte fått betalt för sin tjänst. Detta innebär att bolaget har en fordran gentemot det andra bolaget. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att situationen inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?

Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa som begärs av motparten samt skälen som anspråket bygger på.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:

1. Motparten väljer att betala i enlighet med din ansökan.

I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.

2. Motparten bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

Om bolaget bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).

3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).

I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall motparten därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden utföra en utmätning.

Slutsats

Det mest ekonomiska alternativet, förutsatt att ärendet inte hamnar i domstol, är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Däremot kan det ta lång tid. Om snabbare hantering önskas kan ni ta kontakt med en jurist för att driva ärendet vidare. Däremot bör man ta i beaktande att det kan bli kostsamt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (773)
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?
2021-02-21 Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?
2021-02-18 Hur formulerar man ett skuldebrev?
2021-02-12 Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetald semesterersättning?

Alla besvarade frågor (89654)